Portal Produktów Regionalnych LGD Aleksandrów Kujawski

Switch to desktop Register Login

Kościół Parafialny Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski to miasto powiatowo-gminne. Początkowo istniało jako wieś Białe Błota. Punkt kulminacyjny rozwoju miał miejsce w okresie, gdy powstała kolej, a w miejscowości wybudowano dworzec kolejowy. Swoja nazwę Aleksandrów Kujawski wziął od cara Aleksandra II, którego spotkanie z carem pruskim w 1879 roku uznawane jest za największe wydarzenie historyczne w dziejach miasta.

Parafia w Aleksandrowie Kujawskim została założona w 1918 roku. Obecny kościół został jednak zbudowany wcześniej w 1896 roku. Podczas II Wojny światowej wnętrza kścioła sprofanowano i zdewastowano. Zniszczono wówczas figury Matki Boskiej, krzyże przydrożne i dzwony kościelne. 1969 rok to czas kiedy w parafii powstały nowe ołtarze i przebudowane zostało prezbiterium. Na ścianie znalazł się wówczas obraz szkoły włoskiej przedstawiający Jezusa Ukrzyżowanego i Marie Magdalenę. Parafia wybudowana jest w stylu neogotyckim, który najczęściej występował w XVIII wieku w budownictwie sakralnym i nawiązywał do średniowiecznego gotyku. Jej wyposażenie jest skromne i skłaniające do zadumy.

Do parafialnych zabytków zalicza się przede wszystkim wspomniany już obraz wsi włoskiej, Drogę Krzyżową z 1948 roku i organy piszczałkowe z 1929 roku. Ponadto w kościele znajdziemy również piękne witraże: św. Barbary z 1900r, św. Franciszka z 1950 roku, św. Stanisław z 1970 roku, św. Kazimierza z 1996 roku i św. Wojciecha z 2000 roku.

Ciekawostką jest fakt, że konfesjonały znajdujące się w kościele są dziełem mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego oraz to, że na bocznej ścianie kościoła znajduje się herb rodziny Trojanowskich – założycieli Aleksandrowa. Parafia Przemienienia pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim stanowi bardzo ważny element atrakcji turystycznych miasta, cenny zabytek, jak również jest świątynią skupienia i zadumania nad sprawami wiary.

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 16:14

Odsłony: 1012

Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim

Kolegium Kujawskie Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim znajduje się przy ulicy Chopina. Powstało ono w 1913 roku za sprawa księdza Szczygłowskiego. Budynek został później przekształcony w szkołę, ale w czasie I wojny światowej korzystało z niego wojsko niemieckie, organizując w nim gospodę.

W 1919 roku do Aleksandrowa przyjechali salezjanie, którzy od tego czasu prowadzili szkołę. W 1920 roku w budynku działał również szpital wojskowy.

26 czerwca 1927 roku budynek szkoły należący do salezjanów został poświęcony przez Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda, którego ogłoszono jakiś czas później patronem szkoły. W 1928 roku powstała jedyna szkoła w powiecie o  profilu humanistycznym.

Podczas II wojny światowej Budynek Kolegium Kujawskiego został wykorzystany jako siedziba szkoły żandarmerii niemieckiej. W tym czasie również aresztowano i  rozstrzelano pięciu Salezjanów za szkoły. Jednym z zamordowanych był dyrektor - ks. Franciszka Malorny.

Po wojnie - wiosną 1945 roku szkoła zaczęła na nowo działać, niestety tylko do roku 1955 bowiem władze komunistyczne zdecydowały o jej likwidacji. 1991 rok to ponowne otwarcie szkoły przez Salezjanów – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Kardynała Augusta Hlonda. W 2002 roku powstało Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego.

Od roku 2004 w budynku szkoły funkcjonuje Zespół Szkół Salezjańskich, na który składa się  liceum ogólnokształcące oraz gimnazjum salezjańskie. Obie szkoły funkcjonują dzisiaj obok siebie, jednakże każda z nich posiada własny status i program pracy oświatowej.

Salezjanie kładą bardzo duży nacisk na pracę dzieci i młodzieży oraz na ich równomierny rozwój w każdym kierunku, w tym również w zakresie wychowania fizycznego. Kolegium Kujawskie Salezjanów jest jednocześnie obiektem zabytkowym oraz oświatowym.

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 16:13

Odsłony: 1164

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim znajduje się przy ulicy Narutowicza. Został on utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku.

Najważniejszymi instytucjami Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim są Okręgowa Rada Adwokacka, Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Izba Radców Prawnych, Kancelarie Notarialne, Krajowa Rada Notarialna, Kancelarie Komornicze, Izba Notarialna, Prokuratura Apelacyjna, Prokuratura Okręgowa, a także Prokuratura Rejonowa.

W Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim działają takie Wydziały i Oddziały jak: Wydział I Cywilny, Wydział II Karny, Wydział III Rodziny i Nieletnich, Wydział IV ksiąg Wieczystych, Oddział Administracyjny i Księgowość. Ponadto przy Sądzie działa Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim idzie z postępem czasu i zgodnie  z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku wprowadził elektroniczne postępowania upominawcze tzw. e-sąd. Elektroniczne postępowanie upominawcze umożliwia elektroniczna komunikację z sądem, szybkie wydawanie orzeczeń, ograniczenie czynności sądu do niezbędnego minimum, rezygnacja z prowadzenia akt papierowych, daje możliwość elektronicznego złożenia pozwu i dokonania opłaty, umożliwia przyspieszenie postępowania, obniżenie kosztów postępowania, ułatwienie dostępu do dokumentów, bieżące śledzenie postępowania, dostęp do Sądu dla osób niepełnosprawnych, uelastycznienie zarządzania kadrami, specjalizacje pracowników sądu, zminimalizowanie ilości wpływających dokumentów w formie papierowej. Jak zatem widać e-sąd ma na celu poprawę pracy sądu i jego znaczne usprawnienie na rzecz pracowników i wnioskodawców.

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką działającą prężnie i szybko, mimo ciągle rosnącego zapotrzebowania ze strony komorników, służb mundurowych, powodów oraz wielu innych zawodów. 

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 16:13

Odsłony: 1010

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

Gmina Aleksandrów Kujawski to tereny o wspaniałych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Znajduje się tutaj wiele zabytków - stare kościoły,  parki dworskie, wieże, budynki dworców i wiele innych interesujących kulturowo czy historycznie obiektów. Zamieszkiwana jest ona przez ponad 11 380 mieszkańców.

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką dynamicznie rozwijającą się, o czym mogą świadczyć rozmaite inwestycje wykonane w poprzednich latach. Urząd wykorzystuje do swoich celów przede wszystkim silne strony terenu, takie jak dogodne położenie geograficzne, zabytki i atrakcje turystyczne, sąsiedztwo dużych aglomeracji, a także perspektywę budowy autostrady przez miejscowości Odolion.

W Urzędzie Gminy działają takie jednostki jak: Wójt, Rada Gminy, Straż Gminna, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta, Gminne Jednostki Publiczne, Sołtysi.

 

Sam urząd jest jednostką budżetową gminy i jednocześnie jest zakładem pracy oraz aparatem pomocniczym Wójta

Według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na gminie.

Przy załatwianiu spraw w urzędzie stosuje się jednocześnie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzenia wójta jak i instrukcję kancelaryjną.

Składają się na niego wydziały: Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej, Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Wydział Organizacyjny, Wydział Pozyskiwania Inwestycji i Rozwoju Gminy, Wydział Finansowy a także z-ca wójta, skarbnik, sekretarz, radca prawny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny i Komenda Straży Gminnej. Nad całością pracy w Urzędzie piecze sprawuje Wójt, do którego należy władza wykonawcza. 

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 16:09

Odsłony: 982

Sanatorium na terenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski jest miastem powiatowym, aczkolwiek to nie tutaj są zlokalizowane najpopularniejsze sanatoria regionu. Największym zagłębiem uzdrowisk jest w powiecie aleksandrowskim Ciechocinek. W stolicy powiatu znajduje się jednakże filia ciechocińskiego sanatorium– Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego.

Samo Sanatorium miała swój początek w 1922 roku gdy powstał „Dom Wypoczynkowy Kolonii Letnich”. Po II wojnie światowej powstało „Sanatorium Zdrojowe Kolei Państwowych”. „Kolejowe sanatorium zdrojowe” w Ciechocinku otworzono nieco później i dopiero w latach siedemdziesiątych połączono ze sobą oba te obiekty.

Filia w Aleksandrowie Kujawskim jest ośrodkiem uzdrowiskowym, który posiada własny basen, bazę rehabilitacyjną i diagnostyczną. Obiekt posiada ponad dwieście miejsc noclegowych, bazę żywieniową i sale konferencyjne.

„Kolejowe Sanatorium Zdrojowe” w Aleksandrowie Kujawskim zajmuje się przede wszystkim leczeniem schorzeń reumatycznych, narządów ruchu, chorób układu oddechowego, układu nerwowego i układu krążenia. Można tutaj skorzystać z takich zabiegów jak: balneoterapia, kinezyterapia, elektroterapia, magnetoterapia czy ultradźwięki.

Każdy kto będzie chciał skorzystać z oferty sanatorium będzie miał zapewniony codzienny obchód pielęgniarki, badania lekarskie, dostęp do wykwalifikowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów, dostęp do bazy zabiegowej i rehabilitacyjnej, możliwość korzystania z odpłatnych badań laboratoryjnych, wyżywienie, dostęp do prasy i artykułów pierwszej potrzeby, możliwość korzystania z klubokawiarni oraz mnóstwo innych wygód czy atrakcji.

W „Kolejowym Sanatorium Zdrojowym” w Aleksandrowie Kujawskim najważniejszy jest pacjent oraz o jego dobro dba specjalnie wyszkolony, bardzo miły, personel, a także profesjonalna kadra i wykwalifikowani lekarze specjaliści. 

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 07:36

Odsłony: 1100

Restauracje w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski to powiatowa miejscowość województwa kujawsko –pomorskiego. Warto ją odwiedzić chociażby z uwagi na dużą liczbę atrakcji turystycznych i przepiękne, malownicze, leśne otoczenie.

Gmina Aleksandrów Kujawski może się poszczycić takimi zabytkami jak na przykład dworzec kolejowy z XIX wieku, słynący chociażby z przejęcia tajnej korespondencji w czasie powstania styczniowego, Pałac Trojanowskich wzniesiony miejscowości Białe Błota, neogotycki kościół Parafialny Przemienienia Pańskiego, zabytkowa Wieża Ciśnień z 1895 roku, budynek Kolegium Kujawskiego Salezjanów i Ukraiński Cmentarz Wojskowy. Wszystkie te zabytki warto zobaczyć na własne oczy, gdyż są one perłami kujawskiej architektury. Wybierając się jednak do Aleksandrowa warto również wiedzieć, że można tutaj skorzystać z filii ciechocińskiego sanatorium – Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego. Miejsce to zapewnia opiekę, rehabilitację, wypoczynek, wyżywienie i dodatkowe atrakcje, takie jak chociażby zwiedzanie miasta oraz jego zabytków.   

Kolejnym istotnym aspektem, na który powinien zwrócić uwagę każdy turysta są dobre jadłodajnie na terenie Aleksandrowa. W tym temacie z pewnością powinniśmy skierować swe kroki do „Willi Radwan”. Miejsce to jest bowiem zarówno hotelem, jak i restauracją, dzięki czemu możemy tutaj posilić się i zamówić nocleg. Ponadto tutejszy lokal gastronomiczny specjalizuje się w kuchni staropolskiej.

Inną, cieszącą się dobrą sławą, restauracją jest „Tara”. Można tutaj nie tylko dobrze zjeść, ale również zorganizować w przyjemnej atmosferze każdą uroczystość okolicznościową, taką jak wesele, urodziny czy wieczór panieński.  Na terenie miasta funkcjonują również smaczne pizzerie oraz bar „Czarna Oberża”. 

Aleksandrów Kujawski posiada restauracje ciekawe, zróżnicowane pod względem menu i zawsze przyjaźnie nastawione do klientów oraz ich potrzeb żywieniowych. 

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 07:35

Odsłony: 1061

Przegląd firm na terenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski jest miejscowością, która sprzyja rozwojowi wszelkich inwestycji na swoim terenie. Sprzyjającym czynnikiem jest fakt, iż przez miasto przechodzą ważne szlaki komunikacyjne łączące Bydgoszcz z Łodzią. Co więcej posiada rozbudowane zaplecze noclegowe oraz sporo atrakcji turystycznych, kulturowych i rozrywkowych. Warto również wspomnieć, że miejscowość otaczają atrakcyjnie turystycznie tereny zielone i zbiorniki wodne. Te trzy elementy sprawiają, że do Aleksandrowa zjeżdżają się inwestorzy, którzy otwierają tu swoje przedsiębiorstwa, które mają szansę powodzenia oraz prężnego rozwoju.

Mowa tu o takich firmach jak na przykład: "GRADOS" Sp. z o.o. – firma z branży spożywczej produkująca prażone owoce, wsady owocowe, stabilizatory do śmietany , agencja nieruchomości „Kurort”, agencja wizerunku „Powsinoga”, „ALTEX” – firma zajmująca się produkcją odzieży ochronnej, Centrum Efektywnej Nauki Native – kursy językowe dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, F.H.U "DARCLAU" – firma specjalizująca się wykończeniu wnętrz i ich aranżacjach, FHU YORK S.C. S.J. KRASZEWSCY, KRK Plast – obróbka metali, Kujawskie Zakłady Poligraficzne "Druk-Pak" S.A., wynajem limuzyn, sklep Modrzew – sklep patronacki marki Black Red White, Motiveglass Sp. z o.o. – rewitalizacja szyb, P.W. SKALMIAR – usługi geodezyjne, firma „Pablo” – produkcja mebli ogrodowych, Pracownia Projektowa "Archi-Tec", a do tego cała masa zakładów usługowo-handlowych, zakładów mechanicznych, gabinetów lekarskich i dentystycznych, sklepów odzieżowych, a także sklepów z artykułami spożywczymi. Z pewnością nie będziemy mieć problemów z odnalezieniem potrzebnego nam zakładu czy sklepu.

W Aleksandrowie znajdziemy zatem działalności z wielu różnorodnych branż, w których inwestorzy odnoszą zyski, a także bardzo dobrze prosperują.

 

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 07:33

Odsłony: 933

Władze gminne w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski jest miejscowością gminno-powiatową. Jako gmina liczy sobie około 12 000 mieszkańców i zajmuje obszar ponad 134 kilometrów kwadratowych. Jest to największa gmina w powiecie aleksandrowskim.

Należy ona do ośrodków prężnie działających praktycznie w każdym zakresie. Jest nastawiona na produkcję rolniczą, przy jednoczesnej obsłudze ruchu turystycznego. Ponadto dba o zachowanie naturalnego środowiska i ochronę przyrody, co bardzo korzystnie wpływa na jej wizerunek.

Władze wykonawczą w gminie posiada Wójt razem z rada Gminy. Ponadto w funkcjonuje tu również skarbnik, zastępca Wójta, Straż Gminna, Gminne Jednostki Publiczne oraz Sołectwa. Wszystkie te jednostki pracują razem na rzecz gminy i jej rozwoju.

Władze Aleksandrowa Kujawskiego kłądą nacisk na wykształcenie dzieci i młodzieży oraz rozwój pozostałych mieszkańców. Dążą również do poprawy warunków życia mieszkańców poszczególnych miast i wsi oraz poprawy ogólnego wizerunku regionu.

Mocną stroną gminy są liczne atrakcje turystyczne oraz zabytki kulturalne, które warto zobaczyć i poznać.

Gmina zaprasza również potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby założyć tutaj swoją działalność gospodarczą. Sprzyja temu nie tylko obecności kolei i głównych szlaków komunikacyjnych, ale również bliskość większych aglomeracji, takich jak Włocławek, Toruń, Nieszawa czy Ciechocinek. Miejscowości te zwiększają również zainteresowanie Aleksandrowem jako potencjalną bazą noclegową czy inwestycyjną.

Gmina składa się z 28 sołectw, z których największym jest Służewo. Sołectwa ściśle współpracują z gminą w celu podnoszenia jakości życia swoich mieszkańców i zapewniania im odpowiednich środków z gminnego budżetu na rozwój wsi. Ponadto są one  jednostkami czynnie uczestniczącymi w życiu regionu, a także czynnikami wpływającymi na dalsze losy gminy oraz jej posunięcia.

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 07:33

Odsłony: 1032

Ważniejsze wydarzenia w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski to miejscowość powiatowa, która charakteryzuje się przede wszystkim bardzo interesująca lokalizacją. Miasto leży bowiem w niedalekiej odległości od ważnych aglomeracji, takich jak Włocławek, Ciechocinek czy Nieszawa.

Inną ważną dla miejscowości sprawą jest ukształtowanie terenu na jakim jest położona oraz otoczenie przyrodnicze, w tym w szczególności lasy Puszczy Bydgoskiej i obecność rzeki Tążyny.

Aleksandrów Kujawski to również zabytki i ciekawa historia, a zatem miejsca atrakcyjne dla turystów, którzy chętnie odwiedzają tą miejscowość, również z uwagi na obecność w niej uzdrowiska.

Miasto może poszczycić się trzema ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce na kartach jego historii. Pierwszym była z pewnością budowa dworca kolejowego i linii kolejowej łączącej Bydgoszcz z Warszawą. Dworzec w Aleksandrowie Kujawskim swój początek miał w 1860 roku, kiedy to został oddany do użytku. Nieco później uruchomiona została dopiero trasa kolejowa, która służy po dziś dzień.

Drugim ważnym historycznym wydarzeniem na terenie Aleksandrowa było przejęcie przez powstańców tajnej korespondencji w 1863 roku. Prowadzona była ona przez zabory pruski i rosyjski, i dotyczyła walki z powstańcami styczniowymi.

Trzecie wydarzenie dotyczy spotkania Cara Aleksandra II i cesarza niemieckiego Wilhelma I w 1879. Od tego czasu Aleksandrów Kujawski stał się miastem granicznym, i znacznie zyskał w swoim rozwoju.

Te trzy momenty w dziejach Kujaw niewątpliwie wpłynęły znacząco na historię miasta i ukształtowały je na swój sposób. Oczywiście warto również wspomnieć, że na rozwój Aleksandrowa miało także wpływ wydarzenie związane z budową pierwszego kościoła i utworzeniem parafii w tym mieście. Tego typu zdarzenia pozwalają nam dziś oglądać miasto, które posiada własną, unikalną historię.

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 07:32

Odsłony: 929

Turnusy rehabilitacyjne na terenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski to miejscowość, w której znajduje się filia  ciechocińskiego „Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego” w Ciechocinku i właśnie dlatego warto przyjrzeć się zagadnieniom turnusów rehabilitacyjnych na tym terenie.

Celem sanatorium w Aleksandrowie jest przede wszystkim pomoc ludziom, którzy maja kłopoty ze schorzeniami reumatologicznymi, schorzeniami narządów ruchu, schorzeniami układu oddechowego i układu krążenia, a także z chorobami układu nerwowego.

Uzdrowisko zaprasza do siebie nie tylko osoby kierowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również osoby na prywatne leczenie.

Celem sanatorium jest ochrona zdrowia, profilaktyka, edukacja  zdrowotna i wszelkie działania medyczne. Każdy zatem kto skorzysta z oferty rehabilitacyjnej czy leczniczych będzie mógł cieszyć się z profesjonalnej obsługi, wykwalifikowanych rehabilitantów i z przyjemnej atmosfery.

„Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe” rehabilitację pojmuje bardzo szeroko i zawsze dąży do tego aby pomóc w odzyskiwaniu sprawności. W tym celu zachęca się chore osoby do udziału w poradnictwie zdrowotnym, w działaniach profilaktycznych i usprawniających.

Do dyspozycji kuracjuszy są różnorodne zabiegi, takie jak masaże poszczególnych partii ciała, balneoterapia, kinezyterapia, krioterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, elektroterapia i wiele innych. „Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe” proponuje również udział w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, w trakcie których kuracjusze biorą udział nie tylko w zleconych zabiegach ale również maja możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć usprawniających czy rehabilitacyjnych.

Aleksandrów Kujawski jako miasto korzysta z obecności sanatorium na tym terenie już od kilkudziesięciu lat, w związku z czym rozwój miejscowości częściowo zawdzięcza się tej jednostce i gościom jakich przyjmuje.  

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 07:32

Odsłony: 949

Synagoga w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski jest miastem powiatowym w województwie kujawsko-pomorskim. Miejscowość ta posiada wiele cennych zabytków a także bardzo interesująca historię, która wiąże się zarówno z powstaniem miasta, jak i budową na jego terenie kolejnych zabytkowych obiektów.

Ciekawą kartą w lokalnych dziejach  jest historia społeczności żydowskiej zamieszkującej Aleksandrów Kujawski, która zaczęła się osiedlać tutaj już w XIX wieku. Co więcej, w samym mieście w latach osiemdziesiątych XIX została zbudowana żydowska synagoga.

Społeczność żydowska w Aleksandrowie Kujawskim skoncentrowała się przede wszystkim w okolicy obecnej ulicy Słowackiego. Żydzi utrzymywali się głównie z działalności handlowej i z rzemiosła. Można było od nich kupić praktycznie wszystko, ale w szczególności produkty spożywcze, przybory kuchenne i narzędzia.

Większość żydowskich mieszkańców gminy była wyznania mojżeszowego. Cieszyli się oni dostatnim życiem, aż do czasu międzywojnia, kiedy to nastąpił poważny kryzys w kraju. Kryzys ten dotknął większości mieszkańców, w tym również społeczeństwo żydowskie.

Jeszcze gorszym okresem dla Żydów był czas II wojny światowej i związane z nim represje niemieckie. W tamtym czasie dokładnie 10 września 1939 roku synagoga żydowska została podpalona. Niestety po wspaniałej świątyni do dzisiaj nie został żaden ślad, jedynie zapisy w kronikach i pojedyncze zdjęcia, przez co nie można podziwiać tej pięknej, okazałej budowli.

Podobnie zniszczony został również cmentarz żydowski, który znajdował się w oddaleniu od miasta. W zasadzie w Aleksandrowie Kujawskim, po społecznościach żydowskich, nie ostały się żadne budowle ani zabytkowe miejsca. Najbardziej można żałować niezwykłej synagogi, która nigdy już niestety nie została odbudowana, a podziwiana na fotografiach prezentuje się wspaniale. 

Poprawiono: wtorek, 11, grudzień 2012 07:31

Odsłony: 948

Interesujące sklepy na terenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski jest miastem powiatowym, które zamieszkuje ponad 12000 mieszkańców. Dla ich potrzeb na terenie miasta powstają rozmaite firmy, sklepy i instytucje, które mają na celu również poprawę sytuacji życiowej owych osób.

Przyglądając się bliżej sytuacji Aleksandrowa Kujawskiego można stwierdzić, że rozwojowi miasta sprzyja przede wszystkim bliskość innych dużych aglomeracji, takich jak na przykład Włocławek czy Nieszawa, a także obecność ważnych szlaków komunikacyjnych, zarówno drogowych, jak i kolejowych. Dzięki tym dwóm czynnikom powstawanie nowych firm oraz sklepów na terenie miasta ma sens i duże znaczenie.

Działalność gospodarcza jest opłacalna ekonomicznie tylko wówczas, gdy jest na nią odpowiednie zapotrzebowanie, a takiego należy szukać w dużych miejscach, gdzie tworzą się spore skupiska ludzi, którzy owe zapotrzebowanie wyrażą. Aleksandrów Kujawski jest jednym z takich miejsc, a dodatkowo jest miastem, które cały czas się rozwija i dąży ku lepszemu. Przedsiębiorcy mogą zatem liczyć tutaj na potencjalny sukces swoich biznesów.

Na terenie Aleksandrowa Kujawskiego można dzisiaj znaleźć sklepy jak na przykład popularny sklep odzieżowy marki Zara, sklep rolno-techniczny GREEN, hipermarkety, takie jak Tesco oraz duże sklepy elektro- techniczne AVANS.

Poza ogromnymi i znanymi markami w Aleksandrowie Kujawskim działa również cała masa drobnych sklepików oraz kiosków, których można również zaopatrzyć się zarówno w produkty spożywcze, jak i produkty techniczne, przemysłowe czy rolnicze.

Gmina Aleksandrów Kujawski i samo miasto dają równą szansę wszystkim przedsiębiorcom na rozwój ich działalności, a to czy odnoszą oni sukcesy zależy w dużym stopniu od ich zaangażowania, pomysłowości, dobrej reklamy i miłej obsługi klienta. Na terenie miejscowości znajdziemy zatem wiele interesujących sklepów z ciekawym asortymentem. 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 22:14

Odsłony: 935

Kultura w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski to nie tylko stolica powiatu i miejscowość gminna, ale również centrum kultury, sportu i edukacji, o czym można się przekonać przeglądając kalendarz imprez i propozycje warsztatów dla mieszkańców.

Położony w centrum województwa kujawsko–pomorskiego, Aleksandrów, dba o świadomość kulturową swoich mieszkańców, jak również wszystkich gości i przyjezdnych, głównie za sprawą działającego w mieście Miejskiego Centrum Kultury oraz Aleksandrowskiej Izby Historycznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Te trzy jednostki są głównymi organizatorami wszelkich imprez, koncertów, festiwali, wystaw, pokazów rękodzieła itp. dzięki ich pracy wszyscy mogą korzystać z dostępu do źródeł kultury oraz rozwijać własne talenty i zdolności w różnych dziedzinach od plastyki począwszy, na sztukach scenicznych skończywszy.

Najważniejszą coroczną impreza kulturalna w Aleksandrowie Kujawskim są ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne „Aleksandrowska Gitariada”. Swój początek impreza ta miała trzydzieści lat temu i do dzisiaj cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i widowni.

Równie ważny jest Festiwal „Dwóch Cesarzy”, który co roku odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Festiwal ten ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom i gościom historię miasta, oraz zwrócić szczególną uwagę na miejscowe zabytki, które stanowią elementy dziedzictwa kulturowego.

Obydwie imprezy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągają zainteresowanych z całego województwa, dzięki czemu popularność miasta cały czas rośnie, a jego działalność kulturowa zostaje zauważona w skali szerszej niż tylko lokalnie.

Aleksandrów Kujawski ma bardzo wiele do zaoferowania jeśli chodzi o szerzenie kultury i świadomości kulturalnej. Można się o tym przekonać każdego miesiąca, śledząc kalendarz miejscowych imprez. 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 07:41

Odsłony: 901

Jakie atrakcje turystyczne oferuje nam gmina Aleksandrów Kujawski?

Aleksandrów Kujawski to gmina należąca do województwa kujawsko-pomorskiego. Jej stolicą jest sam Aleksandrów Kujawski, liczący sobie ponad 12000 mieszkańców. Gmina sąsiaduje między innymi z Ciechocinkiem, do którego przyjeżdżają liczne grupy turystów oraz kuracjuszy.

Aleksandrów Kujawski ma sporo do zaoferowania swoim gościom, jak również stale dba o swoich mieszkańców, dostarczając im rozmaitych rozrywek kulturalnych.

Turystom przede wszystkim proponuje się zapoznanie z rozmaitymi zabytkami na terenie miasta i gminy. Są to między innymi: budynek dworca kolejowego z XIX wieku, Ukraiński Cmentarz Wojskowy, który w 1997 roku został wpisany do rejestru zabytków, Pałac Trojanowskich wybudowany na Białych Błotach, kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego z XIX wieku, Kolegium Kujawskie Salezjanów, które posiada bardzo ciekawą historię godną poznania, Pomnik Lotników Polskich, zabytkowa Wieża Ciśnień, Willa „Radwan”, Dom Edwarda Stachury w Łazieńcu, ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Świerczyna” biegnąca w okolicach rzeczki Tążyny i wiele innych.

Gmina Aleksandrów Kujawski dba o swoich gości i stara się, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Jeśli jednak zabytki i szlaki turystyczne są nie wystarczającą atrakcją, wówczas do Aleksandrowa można się wybrać w czasie trwania lokalnych imprez, takich jak Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczny „Aleksandrowska Gitariada” czy Festiwal „Dwóch Cesarzy”. Wydarzenia te maja na celu szerzenie kultury i pokazanie piękna miejscowości, jej historii oraz ważnych wydarzeń z dawnych czasów jej istnienia. 

Do atrakcji turystycznych Aleksandrowa Kujawskiego można również zaliczyć bliskie sąsiedztwo Puszczy Bydgoskiej i wspomnianej już rzeki Tążyny, które ukazują piękno przyrody, jej naturalność i uświadamiają konieczność dbałości o nią.

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 07:36

Odsłony: 1967

Sport w Aleksandrowie Kujawskim

Część województwa kujawsko-pomorskiego stanowi powiat aleksandrowski z gminą Aleksandrów Kujawski. Sama miejscowość jest niewielka, ale za to prężnie działająca, ciekawa i bogata kulturowo.

Aleksandrów zamieszkiwany jest przez ponad dwanaście tysięcy mieszkańców i to właśnie z myślą o nich została w mieście zorganizowana baza sportowa oraz powstało kilka obiektów sportowych, z których wszyscy mogą korzystać. Do najważniejszych zalicza się Stadiom Miejski, halę sportową przy Kolegium Kujawskim Towarzystwa salezjańskiego, boisko wielofunkcyjne i nowiutki kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012”.

Promocją sportu w Aleksandrowie zajmuje się przede wszystkim Gminne Centrum Kultury oraz działające na terenie miasta liczne stowarzyszenia sportowe. Największą uwagę przykłada się do aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Dlatego właśnie w Aleksandrowie powstały takie stowarzyszenia jak: Miejski Związkowy Klub Sporotowy „Orlęta”, Towarzystwo krzewienia kultury „Rywal”, Aleksandrowska Szkółka Piłkarska „Viking”, a także Uczniowski Klub sportowy „Jedynka A.K.”

Na terenie miasta działa również reaktywowana Liga Tenisa Stołowego, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Bądźmy Razem”, Polski Związek Wędkarski Koło Aleksandrów Kujawski oraz pozostałe, liczne kluby sportowe i sekcje, które wspomagają Gminę w organizacji imprez sportowych, a także włączaniu jak największej liczby mieszkańców do aktywnego uprawiania dowolnego rodzaju sportu. 

Aleksandrów Kujawski to również liczne tereny zielone, świeże powietrze i piękne krajobrazy, które każdego zachęcają do biegania, jazdy na rowerze, długich spacerów, czy też na przykład wycieczek leśnych, korzystnie wpływających na układ krążenia i ogólny stan zdrowia człowieka. 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 07:30

Odsłony: 968

Ważniejsze imprezy kulturalne w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski to bardzo malownicza miejscowość, sąsiadująca z licznymi terenami leśnymi, bogata w historię i zabytki, a także interesująca pod względem kulturalnym oraz sportowym.

Do miasta masowo przyjeżdżają turyści, ponieważ zlokalizowane jest ono na szlaku komunikacyjnym Łódź – Gdańsk i umiejscowoione jest w centralnej części kraju.

Takie położenie i możliwości terenu zobowiązują, toteż Aleksandrów Kujawski stara się aby atrakcje dla mieszkańców orz przyjezdnych gości były naprawdę wysokich lotów. Mowa tu w szczególności o wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych, których w miejscowości nie brakuje, niezależnie od pory roku.

Organizacją owych aleksandrowskich propozycji zajmuje się w największym stopniu Miejskie Centrum Kultury i Wydział promocji Miasta Urzędu Miejskiego. Te dwie instytucje przygotowują przede wszystkim festiwale, koncerty, wystawy prac artystycznych, malarstwa, wystawy rękodzieła ludowego, pokazy sztuki teatralnej, spotkania ze znanymi ludźmi świata kultury itp.

Aleksandrów Kujawski może się pochwalić trzema znaczącymi wydarzeniami, które zostały wpisane na stale w kalendarz corocznych imprez. Pierwszym z nich jest Festiwal „Dwóch Cesarzy” przygotowywany i obchodzony dla uczczenia historycznego spotkania cara rosyjskiego Aleksandra II z cesarzem niemieckim – Wilhelmem I. Sam festiwal jest bogaty przede wszystkim w koncerty muzyki klasycznej i spotkania z historią miasta.

Drugą istotną rozrywkę dla mieszkańców stanowią Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne „Aleksandrowska Gitariada”, podczas których występują utalentowani muzycy z całego kraju, a trzecią – „Stachuriada” – poświęcona twórczości Edwarda Stachury, poety i prozaika bardzo związanego z Aleksandrowem Kujawskim. Jest to część cyklicznej imprezy organizowanej we współpracy z Ciechocinkiem i Łazieńcem pod nazwą „Biała Lokomotywa”.

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 07:08

Odsłony: 910

Walory przyrodnicze Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski to miejscowość powiatowa, która zlokalizowana jest na krawędzi pradoliny Wisły i Równiny Inowrocławskiej. Jej wyjątkowe położenie sprawia, iż miasto i gmina Aleksandrów Kujawski posiadają niezwykłe, a także warte dostrzeżenia, walory przyrodnicze.

Główna zaletą Aleksandrowa Kujawskiego jest bezpośrednie graniczenie z Puszczą Bydgoską oraz przepływająca przez nie rzeką Tążyna. Miasto otaczają liczne lasy, w szczególności olszowe i wierzbowo-topolowe, rozciągające się wzdłuż rzeki, jak również lasy mieszane oraz monokultury sosny. Mieszkańcy i goście mają zatem do dyspozycji piękne tereny spacerowe.

Sam Aleksandrów Kujawski jest malowniczą miejscowością , bardzo dbająca o swój wygląd, czystość oraz miejską roślinność. Liczne parki miejskie, skwery, skwery i starodrzewia znacząco poprawiają i uatrakcyjniają wygląd miejscowości a także ponoszą jego walory ekologiczne, czystość powietrza czy morale mieszkańców. Miasto co roku dba o to aby uzupełniać zieleń miejską, wymieniać ją oraz zachować jej różnorodność. Dzięki takiej polityce w mieście mówi się już o około dziesięciu hektarach powierzchni zielonych.

Warto również zwrócić uwagę na tereny nieleśne wokół miasta, do których można przede wszystkim zaliczyć zbiorowiska łąkowe, oraz szuwary. Naturalny i bogaty charakter krajobrazu gminy jest związany także  z różnorodnością flory oraz fauny. Możemy tutaj spotkać nie tylko zające i dziki, ale również jelenie, sarny, kuny, lisy i liczne ptactwo wodne. 

Gmina Aleksandrów Kujawski zadbała również o utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, która wykorzystywana jest przede wszystkim w celu edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży, kształtowaniu ich świadomości ekologicznej, a także odpowiedzialności za postępowanie w stosunku do przyrody oraz jej bogactwa.

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 07:05

Odsłony: 999

Sport na terenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski jest miejscowością położoną w centralnej części województwa kujawsko – pomorskiego. Miasto zamieszkuje ponad dwanaście tysięcy mieszkańców. Miejscowość ta jest zarówno stolicą powiatu, jak i siedzibą gminną. W okolicy Aleksandrowa znajdują się liczne lasy, Puszcza Bydgoska, oraz rzeka Tążyna.

Aleksandrów posiada wiele atrakcyjnych miejsc, z których znaczną część można wykorzystać w celu propagowania sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Gmina oraz miasto bardzo chętnie w tym celu wykorzystują rozległe tereny leśne, łąki i szlaki przyrodniczo-edukacyjne.

Samo miasto może pochwalić się obecnością kilku kompleksów sportowych, do których przede wszystkim zalicza się Stadiom Miejski, boisko wielofunkcyjne, hale sportowa przy Kolegium Kujawskim Towarzystwa salezjańskiego, a także kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012”.

Największą atrakcję sportową od 2011 roku stanowią biegi masowe im. Edwarda Grzymały, które odbywają się w rocznice nadania miastu patrona. Inną ważną imprezą sportową są pokazy Strog Man oraz wszelakie mecze piłki nożnej, koszykówki siatkówki rozgrywane w ramach wojewódzkich rozgrywek i ligowych potyczek.

Na terenie miasta działa również Liga Tenisa Stołowego, Polski Związek Wędkarski Koło Aleksandrów Kujawski oraz liczne kluby sportowe i szkółki, do których uczęszcza aleksandrowska młodzież.

Poza zorganizowanymi imprezami i przynależnością do klubów, kółek i sekcji sportowych, na terenie miasta Aleksandrowa, i w jego okolicy, bardzo łatwo samemu zadbać o swoją kondycję i zdrowie fizyczne. Liczne tereny zielone ułatwiają zadanie a świeże powietrze i piękne krajobrazy zachęcają do biegania, jazdy na rowerze, wycieczek krajoznawczych, uprawiania sportów, długich spacerów, wycieczek leśnych, rodzinnego, a także aktywnego spędzania czasu na łonie natury. 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 07:02

Odsłony: 904

Sanatorium w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski jest miejscowością położoną niedaleko Ciechocinka. I choć to samo miasto jest stolicą powiatu, to trzeba przyznać, że w kraju więcej mówi się o Ciechocinku z uwagi na jego uzdrowiskowy charakter. Aleksandrów Kujawski ma jednak sporo do zaoferowania i warto przyjrzeć się tej miejscowości bliżej, także z uwagi na obecność sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych.

Miejscowość jest stosunkowo mała, licząca sobie nieco ponad 12000 mieszkańców, również posiada u siebie uzdrowiska, a nawet filię ciechocińskiego sanatorium – Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy. Dzięki temu Aleksandrów może korzystać na obecności kuracjuszy i oferować im równie przyjemny oraz równie efektywny wypoczynek co w Ciechocinku.

Do niewątpliwych zalet miejscowości należy jej otoczenie – rozległe lasy Puszczy Bydgoskiej, rzeka Tążyna, przepiękne krajobrazy, występowanie solanek, obszary wysoczyznowy , a do tego sprzyjający, umiarkowany i leczniczy klimat. Jednym słowem: dla każdego doskonałe warunki urlopowe, rehabilitacyjne oraz lecznicze.

Mieszkańcy Aleksandrowa doskonale zdają sobie sprawę z możliwości miasta i gminy w kierunku stworzenia dobrej bazy noclegowej, a także rehabilitacyjnej, toteż dążą do ciągłego rozwoju i osiągnięcia tego celu. I choć Aleksandrów Kujawski nie może konkurować ze znanym Ciechocinkiem, to może zapewnić niezapomniany wypoczynek osobom, które wolą spokojniejsze otoczenie, mniejszy gwar i tłok turystyczny oraz lubią odkrywać przy okazji rehabilitacji, nowe piękne miasta Polski.

Sanatorium Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy zapewnia swoim kuracjuszom profesjonalną i sprawdzoną opiekę specjalistów oraz bardzo wygodne warunki wypoczynkowe. Ponadto w sanatorium można skorzystać z szerokiego wachlarza usług rehabilitacyjnych, a także spędzając czas w uzdrowisku, mamy okazję do skorzystania z długich spacerów na świeżym powietrzu.

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 07:00

Odsłony: 959

Położenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski jest miejscowością gminno –powiatową, położoną w województwie kujawsko –pomorskim. Miastota znajduje się pomiędzy Toruniem a Włocławkiem, co znacznie uatrakcyjnia jego położenie.

Umiejscowienie Aleksandrowa Kujawskiego na mapie Polski to centralna część kraju i środkowa część województwa. Do stolicy kraju odległość wynosi 193 kilometry, nad morze 197 kilometrów, a do Łodzi 140 km.

Dla miasta bardzo ważne są szlaki komunikacyjne, które nie tylko doprowadziły do jego szybkiego i znacznego rozwoju, ale również sprowadziły turystów i zwiększyły migrację ludności. Najistotniejsza jest niewątpliwie linia kolejowa Łódź-Bydgoszcz-Gdańsk, która łączy Aleksandrów z wybrzeżem oraz krajowa trasa nr 1 Łódź – Gdańsk. To właśnie dzięki ich obecności Aleksandrów Kujawski ma szanse na dalszy rozwój, zwiększanie przyrostu ludności, oraz gospodarcze umocnienie na tle województwa.

Aleksandrów Kujawski zajmuje powierzchnię 7,23 kilometra kwadratowego i zamieszkuje go ponad 12 000 mieszkańców. Bardzo ciekawy jest fakt, że w miejscowości aż 25% stanowią użytki leśne. Jest to wyjątkowa sytuacja, w  której miasto jest aż w tak dużym stopniu zalesione. Jeśli dodać do tego zieleń miejską, wówczas tereny zielone w dużym stopniu konkurują z terenami zainwestowanymi i terenami zabudowy mieszkaniowej.

Przepiękne leśne okolice, obecność rzeki Tążyny, bogactwo flory i fauny, dbałość i ekologię, i czystość środowiska, rozległe krajobrazy, niezwykłe pomniki przyrody, ścieżki zdrowia, bliskość dużych miejskich aglomeracji,  sprawne połączenia komunikacyjne, dalsze projekty rozwoju miasta i jego okolic – to najważniejsze elementy promocyjne, jak również zalety wynikające z centralnego umiejscowienia Aleksandrowa Kujawskiego na mapie kraju. 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 06:57

Odsłony: 909

Czym warto się zająć w Aleksandrowie Kujawskim?

Aleksandrów Kujawski jest miejscowością niewielką, aczkolwiek proponująca mieszkańcom i gościom wiele atrakcji, a także możliwości spędzenia wolnego czasu.

Na mapie znajdziemy Aleksandrów Kujawski w centralnej części Polski w województwie kujawsko-pomorskim. Przez miasto przepływa rzeka Tążyna, a tuz obok znajduje się Puszcza Bydgoska. Są to bardzo ważne informacje przede wszystkim dla osób, które pragną odpocząć w spokojnym miejscu, w kontakcie z przyrodą i środowiskiem naturalnym, niezakłóconym działalnością człowieka.

Miłośnikom architektury i zabytkowego budownictwa można w Aleksandrowie polecić odwiedziny w Pałacu Trojanowskich, żydowskiej synagodze, czy też w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Warto również udać się na cmentarz wojskowy oraz odwiedzić budynek dworca kolejowego z XIX wieku i zabytkową Wieżę Ciśnień.

Miłośników kultury oraz tradycji ludowych zaprasza przede wszystkim Miejskie Centrum kultury, gdzie mogą oni podziwiać nie tylko wystawy prac artystycznych i rękodzieła ludowego, ale również samodzielnie spróbować stworzyć niezwykłe prace. 

Fani sportu i aktywności fizycznej powinni wybrać się na mecz piłki nożnej na Stadionie Miejskim, albo skorzystać z nowoczesnego kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”. Ponadto atrakcją mnogą być liczne szlaki turystyczne, łowiska i imprezy sportowe, organizowane w celu promocji zdrowego stylu życia.

Na terenie Aleksandrowa Kujawskiego znajduje się filia ciechocińskiego sanatorium, z której można skorzystać pod czas swojego pobytu w miejscowości, bez konieczności wyjazdu do samego Ciechocinka. Innym wyjątkowym miejscem noclegowym jest Willa Radwan, mieszcząca się w XIX wiecznym budynku, pełniąca od początku XX wieku rolę hotelu. Owe miejsce ma bogatą historię i gościło niegdyś same carskie rodziny, dlatego warto je poznać.

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 06:54

Odsłony: 951

Powiat aleksandrowski

Powiat aleksandrowski jest częścią województwa kujawsko-pomorskiego. Pod względem zajmowanej powierzchni powiat aleksandrowski znajduje się na 19 pozycji w skali województwa. 14 miejsce zajmuje pod względem liczby ludności i 6 pod względem gęstości zaludnienia.

Sama stolica powiatu – Aleksandrów Kujawski zajmuje powierzchnię około siedmiu kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje ją ponad dwanaście tysięcy mieszkańców, co daje miejscowości 21 lokatę w rywalizacji z innymi powiatowymi stolicami województwa.

Na powiat aleksandrowski składają się takie gminy jak: Raciążek, Ciechocinek, Waganiec, Zakrzewie, Koneck, Nieszawa, Bądkowo i Aleksandrów Kujawski. Każda z nich  stanowi nieodłączną całość powiatu i razem z nim współdziała w celu podnoszenia jaosći życia mieszkańców oraz poprawy środowiska naturalnego.

Na terenie powiatu funkcjonują liczne szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz 15 szkól ponadgimnazjalnych. Warto zauważyć, że powiat aleksandrowski zamieszkuje ponad 55 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 7000 stanowią dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół.

Powiat aleksandrowski słynie z takich miejscowości jak Ciechocinek, który jest najbardziej znanym uzdrowiskiem w Polsce. Funkcjonują tutaj liczne sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i wypoczynkowe. Najbardziej znana jest dobroczynny wpływ tężni solankowych. Solanka spływająca po ścianach tężni jest bowiem wystawiona na działanie czynników atmosferycznych, przez co pod wpływem wiatru i słońca paruje i dzięki temu powstaje bardzo korzystny mikroklimat bogaty w jod, sód, chrom i bor. Osoby przebywające w jej okolicach mogą zatem liczyć na naturalną inhalację powyższymi pierwiastkami.

Powiat aleksandrowski ma wiele takich miejsc i warto je poznać, warto również osobiście odwiedzić to wyjątkowo bogate i piękne miejsce na polskiej mapie.  

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 06:52

Odsłony: 932

Dane statystyczne na temat powiatu aleksandrowskiego

Powiat aleksandrowski znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. W jego skład wchodzą takie gminy jak Raciążek, Ciechocinek, Waganiec, Zakrzewie, Koneck, Nieszawa, Bądkowo i Aleksandrów Kujawski.  Zajmuje on łącznie powierzchnię 47,463 ha, a zamieszkuje go 55,326 mieszkańców.

Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, powiat aleksandrowski, zajmuje szóstą lokatę w stosunku do innych powiatów województwa. Ranking przygotowano w oparciu o dane dotyczące między innymi salda migracji, budżetu, stopy bezrobocia, odsetku ludności korzystającej z instalacji, turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania itp.

Główny Urząd Statystyczny Bydgoszczy podaje, że w powiecie aleksandrowskim w roku 2010 było więcej zgonów niż urodzeń, co świadczy o ujemnym wskaźniku przyrostu naturalnego. Ponadto zarejestrowanych było ponad cztery tysiące bezrobotnych przy ponad ośmiu tysiącach osób pracujących. Ponad 56 % ogółu zatrudnionych w powiecie aleksandrowskim stanowią kobiety.

Powiat aleksandrowski posiada 28 szkół podstawowych, 14 szkół gimnazjalnych, 15 szkół ponadgimnazjalnych. W szkołach uczy się ponad 7000 uczniów, najwięcej w przedziale wiekowym 7-12 lat. Wydatki powiatu na oświatę i wychowanie stanowią jego 26% ogólnych wydatków. Warto również dodać, że na terenie powiatu znajduje się pięć szkół specjalnych, w tym trzy podstawowe i dwie gimnazjalne. Funkcjonuje tutaj również 20 zakładów opieki zdrowotnej i 3 placówki pomocy społecznej.

Powiat aleksandrowski najwięcej wydatków z budżetu ponosi z tytułu utrzymania transportu i łączności. Na drugim miejscu plasują się wydatki na oświatę i wychowanie, a na trzecim na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatki powiatu w wysokości ponad 50 mln złotych przekraczają jego dochody, które wynoszą ponad 47 mln złotych. 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 06:50

Odsłony: 1014

Aleksandrów Kujawski jako miejsce pamięci narodowej

Umiejscowiony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Aleksandrów Kujawski to miejscowość bogata historycznie, o licznych zabytkach i miejscach pamięci, które warto odwiedzić z uwagi na ich bardzo interesujące pochodzenie oraz ich symbolikę.

 Właśnie z powodu szacunku do historii i pamięci ważnych narodowych wydarzeń Aleksandrów Kujawski w 1998 roku otrzymał tytuł „Miasta Pamięci Narodowej”, co jeszcze bardziej rozsławiło tą mała miejscowość w kraju.

 Do licznych zabytków i miejsc pamięci należy w Aleksandrowie zaliczyć przede wszystkim Pomnik Lotników Polskich i tablice poświęconą martyrologii Lotników. Obiekt ten powstał w 1996 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie i to właśnie podczas obchodów 80-lecia Lotnictwa Polskiego miasto otrzymało swój honorowy tytuł.

 Innym miejscem pamięci na terenie miasta jest Ukraiński Cmentarz Wojskowy, którego początki datuje się na 1921 rok.  Podupadł on znacznie po II Wojnie Światowej, kiedy to zaniedbane groby zaczęły wręcz straszyć mieszkańców. Dopiero w latach 90 nastąpiła odbudowa cmentarza, a w 1993 poświęcono odrestaurowana nekropolię. Ponieważ poświęcenia dokonali wspólnie duchowni katoliccy, prawosławni, greckokatoliccy i protestanccy, toteż od tamtego dnia, w każdą pierwszą sobotę czerwca spotykają się na cmentarzu ludzie różnych wyznań, którzy wspólnie modlą się za zmarłych żołnierzy. Jest to bardzo piękna tradycją, która Aleksandrów pielęgnuje i wspiera jej idee.

 Aleksandrów Kujawski jest miejscowością, która w szczególny  sposób podchodzi do pielęgnowania tradycji i pamięci narodowej. Nie bez powodu zatem posiada honorowy tytuł „Miasta Pamięci Narodowej”. Świadczy on bowiem o tym, że w Aleksandrowie Kujawskim znajdziemy miejsca wyjątkowe, zadbane i godnie wyeksponowane, przy których wiecznie będzie trwała pamięć mieszkańców oraz przyjezdnych gości.  

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 06:48

Odsłony: 1048

Przedszkola na terenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski jest miastem powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie powiatu znajduje się 10 przedszkoli i 57 pozostałych szkół.

Sam Aleksandrów Kujawski jest miejscowością, którą zamieszkuje ponad dwanaście tysięcy mieszkańców i funkcjonują w niej trzy przedszkola: Przedszkole Niepubliczne – Ochronka, Przedszkole Samorządowe Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 3.

W przedszkolach miejskich tworzone są obecnie oddziały przedszkolne w czterech przedziałach wiekowych: dla dzieci w wieku 3-4 lata, dla czterolatków, dla dzieci 5-6 letnich oraz zerówki.

Przedszkola są wyposażone w sale dla każdej grupy, zaplecza gastronomiczne, place zabaw i odpowiednie sprzęty dydaktyczne. Ponadto przy przedszkolu na 1 znajduje się również doskonale wyposażona sala rehabilitacyjna.

Działalność przedszkoli w Aleksandrowie Kujawskim ma przede wszystkim na celu dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Najmłodsi maja nauczyć się jak sobie radzić z problemami i jak pokonywać trudności, które przed nimi stawia życie. Ponadto dzieci przystosowuje się do życia w większych grupach społecznych, do współpracy międzyludzkiej i umiejętności dzielenia się z innymi. Wychowawcy rozbudzają w dzieciach ich wrażliwość, spostrzegawczość, kreatywność oraz uczucia estetyczne.

Każde przedszkole w Aleksandrowie Kujawskim zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę ze strony fachowej kadry wychowawców. Maluchy są przez cały czas pod czujnym okiem nauczycieli. Zapewnia się im zarówno zajęcia dodatkowe, wyżywienia, jaki i racjonalny podział czasu na naukę, zabawę i odpoczynek. Ponadto kładzie się nacisk na wychowywanie dzieci w poszanowaniu wartości, tolerancji do innych osób oraz ich odmienności.

Gmina Aleksandrów Kujawski kładzie duży nacisk na rozwój placówek przedszkolnych, ponieważ dostarczają one dzieciom wszystko to, czego potrzebują w tym ważnym okresie swojego rozwoju. 

 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 06:26

Odsłony: 884

Oświata na terenie Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski to miejscowość, w której mieszka ponad dwanaście tysięcy mieszkańców, z czego ponad 20% uczy się w tutejszych szkołach. Do instytucji oświatowych uczęszczają również dzieci z terenu gminy Aleksandrów Kujawski, a zatem z takich miejscowości jak Stawki, Służewie, Wołuszewo, Przybranowo czy Opoki.

Dzieci i młodzież  w tej gminie uczęszczają placówek, takich jak Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie, Publiczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Służewie, Publiczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Stawkach, Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół w Służewie, Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół w Stawkach, Przedszkola w Stawkach i Służewie.

W  Aleksandrowie Kujawskim znajduje się spora liczba szkół podstawowych i ponadpodstawowych, co sprawia, że dzieci z gminy nie musza dojeżdżać bezpośrednio do większego miasta w celu pobierania nauki.

Gmina dba również o to, aby program oświatowy w szkołach był prowadzony na najwyższym poziomie, a co się z tym wiąże, zatrudnieni są tylko wykwalifikowani i sprawdzeni pedagodzy. Ponadto placówki nastawione są na rozwój dzieci i młodzieży oraz ich ukierunkowywanie na osiąganie sukcesów zawodowych i życiowych w przyszłości.

Każda placówka oświatowa na terenie gminy posiada swoją własną pracownię komputerową oraz jest wyposażona w multimedialny sprzęt dydaktyczny. Przy większości szkół istnieją również sale gimnastyczne albo boiska sportowe.

Celem podnoszenia kwalifikacji uczniów i zwiększania ich zainteresowań, w szkołach organizuje się zajęcia dodatkowe, koła tematyczne i spotkania ze znanymi osobami. Ponadto podobną działalnością na rzecz uczniów aleksandrowskiej gminy zajmuje się Miejskie Centrum Kultury. 

Poprawiono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 05:51

Odsłony: 875

Historia oraz kultura powiatu aleksandrowskiego

Powiat aleksandrowski to część województwa kujawsko-pomorskiego. Do powiatu należą gminy, takie jak Raciążek, Ciechocinek, Waganiec, Zakrzewie, Koneck, Nieszawa, Bądkowo i Aleksandrów Kujawski.  Powiat zajmuje powierzchnię 47,463 ha, i jest zamieszkiwany przez 55,326 mieszkańców. Na tym terenie jest zarejestrowanych ponad 4000 bezrobotnych i około 8000 osób pracujących. Ponad połowę pracujących osób stanowią kobiety. Na terenie powiatu funkcjonuje 28 szkół podstawowych, 14 gimnazjów, 15 szkół średnich i 5 szkół specjalnych. Do szkół uczęszcza ponad 7000 uczniów. Powiat dysponuje 20 zakładami opieki zdrowotnej i 3 placówkami pomocy społecznej. Dochody powiatowego budżetu w 2010 roku wyniosły ponad 47 mln złotych, przy czym wydatki przekroczyły tą sumę o ponad 3 mln złotych.

Sam Aleksandrów Kujawski to miejscowość atrakcyjna dla turystów. Zgłębiając historię miasta należy zwrócić uwagę na trzy ważne wydarzenia: budowę dworca kolejowego w 1860 roku i trasy kolejowej Bydgoszcz –Warszawa, przejęcie podczas Powstania Styczniowego tajnej korespondencji pomiędzy władzami zaboru pruskiego i rosyjskiego oraz spotkanie Cara Aleksandra II z cesarzem niemieckim Wilhelmem I w 1879 roku.

Aleksandrów Kujawski jako miejscowość i gmina przygotowuje liczne atrakcje dla swoich mieszkańców oraz dla turystów. Do najważniejszych lokalnych imprez zalicza się: Festiwal „Dwóch Cesarzy” – przygotowywany dla uczczenia wydarzenia z 1879 roku, Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne „Aleksandrowska Gitariada” i „Stachuriadę” poświęconą twórczości Edwarda Stachury. Ponadto w Aleksandrowie odbywają się liczne koncerty, wystawy prac artystycznych, wystawy rękodzieła ludowego, festiwale, pokazy sztuki teatralnej, spotkania i warsztaty ze znanymi ludźmi świata kultury i sztuki itp. Większość imprez organizuje Miejskie Centrum Kultury. 

Poprawiono: niedziela, 09, grudzień 2012 21:55

Odsłony: 936

Rola pamięci historycznej w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski w 1998 roku otrzymał tytuł „Miasta Pamięci Narodowej”. Miasto z właściwym temu szacunkiem od lat, pielęgnuje tradycję i pamięć ważnych wydarzeń oraz ludzi. Do zabytków i miejsc pamięci w Aleksandrowie Kujawskim zalicza się przede wszystkim Pomnik Lotników Polskich oraz tablicę poświęconą martyrologii Lotników. Pomnik ten wzniesiony został w 1996 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie.

Drugim ważnym miejscem pamięci na terenie miasta jest Ukraiński Cmentarz Wojskowy. Obiekt powstał w 1921 roku.  W czasie II Wojny Światowej został mocno zniszczony, a odbudowy odczekał się dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1993 roku odbudowana nekropolia została poświęcona. W każdą pierwszą sobotę czerwca spotykają się na cmentarzu ludzie różnych wyznań, którzy wspólnie modlą się za zmarłych żołnierzy dla uczczenia tamtego dnia. Jest to tradycją, która Aleksandrów Kujawski pielęgnuje i wspiera jako „Miasto Pamięci Narodowej”.

 

Historia społeczności żydowskiej zamieszkującej Aleksandrów Kujawski, ma swój początek w XIX wieku. W  latach osiemdziesiątych XIX wieku została zbudowana pierwsza żydowska synagoga. Żydzi mieszkali  przede wszystkim w okolicy obecnej ulicy Słowackiego, utrzymywali się głównie z działalności handlowej i z rzemiosła. Najgorszym czasem dla ludności żydowskiej była II wojna światowej i związane z nią represje niemieckie. 10 września 1939 roku synagoga została podpalona i od tamtego czasu nigdy nie została odbudowana. Pozostały jedynie zapisy w kronikach oraz pojedyncze zdjęcia okazałej budowli, jej funkcję przejęła okoliczna kaplica. W wyniku II Wojny Światowej w Aleksandrowie Kujawskim, po społecznościach żydowskich, nie ostały się żadne budowle ani istotne, zabytkowe miejsca. Zniszczony bowiem został również miejscowy cmentarz żydowski. 

Poprawiono: niedziela, 09, grudzień 2012 13:34

Odsłony: 901

Ciechocinek czy Aleksandrów Kujawski, czyli gdzie znajdziemy jeszcze sanatoria rehabilitacyjne

Stolica powiatu aleksandrowskiego to miasto, w którym znajduje się filia ciechocińskiego sanatorium – Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy.

Sanatorium powstało w 1922 roku jako „Dom Wypoczynkowy Kolonii Letnich”. Po II wojnie światowej przemianowano je na „Sanatorium Zdrojowe Kolei Państwowych”. Sanatoria w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim połączone zostały ze sobą w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Dzisiejsze „Kolejowe Sanatorium Zdrojowe” w Aleksandrowie leczy przede wszystkim schorzenia reumatyczne, narządów ruchu, choroby układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Pacjentom zapewnia się codzienną opiekę lekarską, wykwalifikowanych fizjoterapeutów oraz rehabilitantów, badania lekarskie, nowoczesną bazę zabiegową i rehabilitacyjną, wyżywienie, możliwość korzystania z klubokawiarni, z odpłatnych badań laboratoryjnych, a także dostęp do prasy i artykułów pierwszej potrzeby. W celach leczniczych można skorzystać z zabiegów, takich jak balneoterapia, kinezyterapia, elektroterapia, magnetoterapia czy ultradźwięki.

„Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe” przygotowuje w każdym sezonie specjalne turnusy rehabilitacyjne, w trakcie których kuracjusze biorą udział nie tylko w zapisanych zabiegach, ale również mogą korzystać z dodatkowych zajęć usprawniających i rehabilitacyjnych. Zajęcia te mogą mieć na celu usunięcie zbędnej tkanki tłuszczowej, ograniczenie masy ciała, zwiększenie aktywności ruchowej, ogólną poprawę samopoczucia pacjenta itp. Sanatorium przygotowuje swoje oferty pod kątem możliwości lokalowych i terenowych, a także mając na względzie zapotrzebowanie potencjalnych gości. Z każdą oferta rehabilitacyjną można się zapoznać na stronach internetowych sanatorium, gdzie wyszczególnione zostały wszystkim oferowane przez uzdrowisko zabiegi oraz zajęcia wraz z cennikiem i terminarzem.

Poprawiono: niedziela, 09, grudzień 2012 12:03

Odsłony: 919

Oświata i gospodarka Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski to miejscowość, w której działają trzy przedszkola: Przedszkole Niepubliczne–Ochronka, Przedszkole Samorządowe Nr 1, a także Przedszkole Samorządowe Nr 3.

Tworzy się nich oddziały w czterech przedziałach wiekowych: dla dzieci w wieku 3-4 lata, dla dzieci czteroletnich, dla dzieci 5-6 letnich oraz zerówki. Gmina wyposażyła przedszkola w sale dla każdej grupy, zaplecza gastronomiczne, place zabaw i odpowiednie sprzęty dydaktyczne. Ponadto przy przedszkolu na 1 powstała sala rehabilitacyjna. Tego typu instytucje oświatowe w Aleksandrowie Kujawskim zapewniają dzieciom bezpieczeństwo i fachową, wykwalifikowaną kadrę wychowawców. Dzieci mogą brać udział  także w zajęciach dodatkowych.

Aleksandrów Kujawski to nie tylko miasto kładące nacisk na oświatę, ale również miejscowość sprzyjająca rozwojowi działalności gospodarczych. Przez Aleksandrów Kujawski przechodzą bowiem ważne szlaki komunikacyjne łączące Bydgoszcz z Łodzią. Dzięki temu w mieście działają dzisiaj firmy, takie jak "GRADOS" Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo z branży spożywczej produkujące prażone owoce, wsady owocowe, stabilizatory do śmietany i tym podobne, agencja nieruchomości „Kurort”, agencja wizerunku „Powsinoga”, „ALTEX” – firma zajmująca się produkcją odzieży ochronnej, Centrum Efektywnej Nauki Native – kursy językowe dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, F.H.U "DARCLAU" – firma specjalizująca się wykończeniu wnętrz i ich aranżacjach, FHU YORK S.C. S.J. KRASZEWSCY, KRK Plast – obróbka metali, Kujawskie Zakłady Poligraficzne "Druk-Pak" S.A., wynajem limuzyn, sklep Modrzew – sklep patronacki marki Black Red White, Motiveglass Sp. z o.o. – rewitalizacja szyb, P.W. SKALMIAR – usługi geodezyjne, firma „Pablo” – produkcja mebli ogrodowych, Pracownia Projektowa "Archi-Tec", zakłady mechaniczne, gabinety lekarskie i dentystyczne, sklepy odzieżowe, sklepy z artykułami spożywczymi oraz wiele innych.

Poprawiono: niedziela, 09, grudzień 2012 12:00

Odsłony: 1147

Oświata, opieka medyczna oraz administracja w powiecie aleksandrowskim

Powiat aleksandrowski zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje on 19 pozycję pod względem wielkości (47,463 ha), 14 miejsce pod względem liczby ludności (55,326 mieszkańców) i 6 pod względem gęstości zaludnienia. W powiecie aleksandrowskim znajdują się gminy, takie jak Raciążek, Ciechocinek, Waganiec, Zakrzewie, Konecko, Nieszawa, Bądkowo i Aleksandrów Kujawski.

Na terenie powiatu działa 28 szkół podstawowych, 14 szkół gimnazjalnych oraz 15 szkól ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje tutaj  także 5 szkół specjalnych. Do szkół uczęszcza ponad 7000 dzieci i młodzieży, najwięcej w przedziale wiekowym 7-12 lat. Wydatki powiatu na oświatę oraz wychowanie stanowią 26% ogólnych budżetu. Powiat aleksandrowski dysponuje 20 zakładami opieki zdrowotnej i 3 placówkami pomocy społecznej.

Wydatki z budżetu powiatu to utrzymanie transportu i łączności, środki na oświatę i wychowanie, a także na pomoc społeczną. Wydane kwoty w powiecie w wysokości ponad 50 mln złotych przekraczają dochody, które wynoszą ponad 47 mln złotych.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w powiecie aleksandrowskim w roku 2010 było więcej zgonów niż urodzeń, co świadczy o ujemnym wskaźniku przyrostu naturalnego. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrował ponad 4000 bezrobotnych przy 8000 osób pracujących. Ponad 56 % ogółu osób pracujących w powiecie aleksandrowskim stanowią kobiety. Aleksandrów Kujawski – stolica powiatu, zajmuje powierzchnię 7 km2. Miasto zamieszkuje ponad 12000 mieszkańców, co daje stolicy powiatu 21 lokatę w rankingu wszystkich powiatowych miast województwa. Zestawienie stworzone zostało przez Główny Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, stawia ono powiat aleksandrowski, na szóstym miejscu pod względem salda migracji, budżetu, stopy bezrobocia, odsetku ludności korzystającej z instalacji, a także turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania.

Poprawiono: sobota, 08, grudzień 2012 17:04

Odsłony: 871

Aleksandrów Kujawski- wiedza w pigułce

Aleksandrów Kujawski jest miejscowością powiatową oraz gminną województwa kujawsko-pomorskiego. Przez terytorium miasta przepływa rzeka Tążyna, a dookoła znajduje się Puszcza Bydgoska.

Do najważniejszych zabytków Aleksandrowa Kujawskiego można zaliczyć Pałac Trojanowskich w Białych Błotach, miejsce po żydowskiej synagodze, a także Kościół Pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego z XIX wieku. Turyści powinni również udać się na Ukraiński Cmentarz Wojskowy, który w 1997 roku został wpisany do rejestru zabytków, odwiedzić budynek dworca kolejowego z XIX wieku, obejrzeć zabytkową Wieże Ciśnień, Kolegium Kujawskie Salezjanów, Pomnik Lotników Polskich, Dom Edwarda Stachury w Łazieńcu i przepiękną Willę „Radwan”,.

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim organizuje dla turystów pokazy i wystawy prac artystycznych oraz rękodzieła ludowego.  Można tutaj obejrzeć występy i wziąć udział w licznych koncertach. Ponadto na trenie miasta często organizowane są lokalne imprezy dla mieszkańców oraz gości.

Do atrakcji turystycznych można również zaliczyć mecze piłki nożnej odbywające się na Miejskim Stadionie oraz biegi masowe im. Edwarda Grzymały. Miasto oferuje możliwość korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”, boisko wielofunkcyjne, halę sportową przy Kolegium Salezjańskim, a także całą masę szlaków turystycznych, łowisk oraz miejsc kąpielowych.

Gratką dla każdego turysty jest również Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe – filia ciechocińskiego sanatorium oraz Willa „Radwan”, w której można się podobnie zrelaksować i wypocząć.

Poza wygodnymi i przytulnymi noclegami Aleksandrów Kujawski oferuje kilka, bardzo smacznych restauracji i kawiarni, gdzie można nie tylko dobrze zjeść, ale również spędzić miło czas. Poleca się głównie pizzerie, Czarną Oberżę oraz kawiarnię „Zacisze pod gruszą”.

Poprawiono: sobota, 08, grudzień 2012 16:54

Odsłony: 942

Ukraiński Cmentarz Wojskowy zlokalizowany na terenie Aleksandrowa Kujawskiego w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Jest on wpisany do krajowego rejestru zabytków od połowy 1995 roku. Cmentarz powstał w drugiej dekadzie dwudziesteg

Ukraiński Cmentarz Wojskowy zlokalizowany na terenie Aleksandrowa Kujawskiego w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Jest on wpisany do krajowego rejestru zabytków od połowy 1995 roku. Cmentarz powstał w drugiej dekadzie dwudziestego wieku jako inicjatywa oficerów, którzy pragnęli uczcić pamięć poległych żołnierzy na terenie obozu internowanych Ukraińców. Prace zaczęto od usypania kurhanu i ogrodzenia terenu, a następnie postawienia krzyża. Wtedy też cmentarz został poświęcony w uroczysty sposób. W wydarzeniu tym wzięły udział władze świeckie oraz kościelne Aleksandrowa Kujawskiego. Cmentarz jest grobem nieznanego żołnierza, pochodzenia ukraińskiego. Po drugiej wojnie światowej został on zapomniany i niszczał wraz z upływem lat.

Prac nad jego renowacją podjęto się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, dzięki doktorowi Emilianowi Wiszce, pułkownikowi Szymonowi Smetanie oraz władzom miasta Aleksandrów Kujawski. Wtedy też dokonano całkowitej odbudowy cmentarza, a także konserwacji zachowanych elementów. Prace ukończono w 1993 roku, a 12 czerwca odbyła się oficjalna uroczystość poświęcenia miejsca przez duchownych katolickich, protestanckich, prawosławnych oraz grekokatolickich.

Cmentarz to symbol styku różnych kultur i religii oraz ich funkcjonowania w jedności. Dzisiaj Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie Kujawskim stanowi bardzo ważny zabytek i miejsce w historii miasta oraz całego regionu. Zdecydowanie warto udać się tam, aby oddać hołd poległym żołnierzom, lepiej zrozumieć dzieje miejscowości, a także uczcić pamięć zmarłych osób. Warto również wspomnieć o tym, iż w każdą pierwszą sobotę czerwca jest to miejsce spotkania osób różnych kultur, a także religii. Ukraiński Cmentarz Wojskowy jest miejscem pamięci narodowej oraz ważnym elementem tożsamości ludności zamieszkującej Aleksandrów Kujawski.

Poprawiono: sobota, 08, grudzień 2012 16:25

Odsłony: 692

Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie Kujawskim

Ukraiński Cmentarz Wojskowy zlokalizowany na terenie Aleksandrowa Kujawskiego w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Jest on wpisany do krajowego rejestru zabytków od połowy 1995 roku. Cmentarz powstał w drugiej dekadzie dwudziestego wieku jako inicjatywa oficerów, którzy pragnęli uczcić pamięć poległych żołnierzy na terenie obozu internowanych Ukraińców. Prace zaczęto od usypania kurhanu i ogrodzenia terenu, a następnie postawienia krzyża. Wtedy też cmentarz został poświęcony w uroczysty sposób. W wydarzeniu tym wzięły udział władze świeckie oraz kościelne Aleksandrowa Kujawskiego. Cmentarz jest grobem nieznanego żołnierza, pochodzenia ukraińskiego. Po drugiej wojnie światowej został on zapomniany i niszczał wraz z upływem lat.

Prac nad jego renowacją podjęto się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, dzięki doktorowi Emilianowi Wiszce, pułkownikowi Szymonowi Smetanie oraz władzom miasta Aleksandrów Kujawski. Wtedy też dokonano całkowitej odbudowy cmentarza, a także konserwacji zachowanych elementów. Prace ukończono w 1993 roku, a 12 czerwca odbyła się oficjalna uroczystość poświęcenia miejsca przez duchownych katolickich, protestanckich, prawosławnych oraz grekokatolickich.

Cmentarz to symbol styku różnych kultur i religii oraz ich funkcjonowania w jedności. Dzisiaj Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie Kujawskim stanowi bardzo ważny zabytek i miejsce w historii miasta oraz całego regionu. Zdecydowanie warto udać się tam, aby oddać hołd poległym żołnierzom, lepiej zrozumieć dzieje miejscowości, a także uczcić pamięć zmarłych osób. Warto również wspomnieć o tym, iż w każdą pierwszą sobotę czerwca jest to miejsce spotkania osób różnych kultur, a także religii. Ukraiński Cmentarz Wojskowy jest miejscem pamięci narodowej oraz ważnym elementem tożsamości ludności zamieszkującej Aleksandrów Kujawski.

Poprawiono: sobota, 08, grudzień 2012 16:19

Odsłony: 910

Pałac Trojanowskich w Aleksandrowie Kujawskim

Pałac Trojanowskich stanowi jedną z pereł architektury na terenie Aleksandrowa Kujawskiego oraz okolic. Jest to dawna rezydencja szlachecka, której powstanie zainicjował hrabia Władysław Trojanowski. Miał to być prezent dla jego syna Edwarda. Środki na budowę pozyskano ze sprzedaży folwarku pod budowę linii kolejowych. Pałac Trojanowskim powstał w 1900 roku, wzorowany był on na willi na wyspie na jeziorze Leman w Alpach. Architektonicznie pałac nawiązuje do stylu eklektycznego. Rozwiązany jest on na rzucie prostokąta, fasada frontowa obiektu wychodzi na stronę południową, jest ona siedmioosiowa. Obiekt obiega cokół, a on sam składa się z trzech zasadniczych segmentów. Wnętrze ułożone jest na dwóch traktach funkcjonalnych. Strop oraz dach przesłonięty jest attyką, a okna zamknięte zdobnymi oknami. Znajdziemy tutaj wiele interesujących detali architektonicznych, takich jak bogato zdobione gzymsy, fryzy, pilastry, lizeny oraz balustrady. Dosyć ciekawym elementem wnętrza budynku jest zdobna klatka schodowa wykonana z żeliwa.

Pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku przeprowadzono całkowity remont obiektu. Na chwilę obecną jest on siedzibą Zespołu Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Warto również podkreślić fakt, iż w otoczeniu zespołu pałacowego znajduje się atrakcyjny park pałacowy. Słynie on ze swoich atutów przyrodniczych, doskonałego zachowania, a także aż jedenastu pomników przyrody w postaci zabytkowych dębów.

Jeżeli pragniemy lepiej poznać Aleksandrów Kujawski i jego spuściznę historyczną oraz architektoniczną, to zdecydowanie powinniśmy odwiedzić Pałac Trojanowskich. Możemy zwiedzać go jedynie z zewnątrz, ponieważ na co dzień pełni on funkcję szkoły. Z pewnością jest to obowiązkowy punkt wycieczki każdego turysty ty, zainteresowanego architekturą i historią województwa kujawsko-pomorskiego. 

Poprawiono: czwartek, 06, grudzień 2012 10:38

Odsłony: 1888

Opieka Społeczna w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski jest gminą należącą do województwa kujawsko – pomorskiego i znajduje się praktycznie w jego centrum. Z Aleksandrowa mamy taka samą odległość do Warszawy, jak do Poznania. Przez miasto przebiega również linia kolejowa łącząca Łódź z Gdańskiem, a również jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych łączących północ kraju z południem.

Jak zatem widać Aleksandrów Kujawski ma dobrą lokalizację, ciekawe sąsiedztwo i spore możliwości rozwojowe. Wraz z zaletami często pojawiają się również wady, toteż również w Aleksandrowie mamy do czynienia w szczególności z problemami społecznymi, którym Gmina stara się przeciwdziałać.

Gmina stara się, aby udzielana pomoc społeczna była na jak najwyższym poziomie i była świadczona przez wykwalifikowanych pracowników. Jest to bardzo ważne, ponieważ na dzień dzisiejszy pomocy społecznej oczekuje coraz więcej osób w tym również całe rodziny. Gmina zabiega przede wszystkim o środki na opiekę społeczną i stara się, aby docierały one do najbardziej potrzebujących, w szczególności do dzieci i osób niepełnosprawnych.

 

Na terenie gminy udzielaniem pomocy społecznej zajmuje się przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również jednostki organizacyjne, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych tzn. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W jednostkach tych prowadzone są usługi m.in.. edukacyjne, rekreacyjno-kulturalne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Dąży się do integracji osób niepełnosprawnych z ich środowiskiem oraz do usprawnienia ich życia.

W Aleksandrowie Kujawskim działają również organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dla osób niepełnosprawnych, jest to Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo, Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Poprawiono: poniedziałek, 26, listopad 2012 22:19

Odsłony: 797

Gdzie warto pójść w Aleksandrowie Kujawskim?

Aleksandrów Kujawski jest miastem powiatowym i znajduje się w województwie kujawsko – pomorskim.

Jako miejscowość przyciąga on do siebie turystów z kilku powodów. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na położenie Aleksandrowa, sąsiadujące bezpośrednio z Puszczą Bydgoską i rzeką Tążyną. Dzięki takiej lokalizacji miasto posiada przepiękne tereny zielone, leśne i widokowe, z których każdy chętnie skorzysta jeśli tylko szuka ciszy oraz lubi obcować  z natura. Po drugie, w samej miejscowości widać dbałość o zieleń i czystość, czego wynikiem są liczne parki, skwery i starodrzewia.  

Aleksandrów to również Miasto Pamięci Narodowej. Ten honorowy tytuł został nadany w 1998 roku podczas obchodów 80-lecia Lotnictwa Polskiego. W mieście znajduje się Pomnik Lotników Polskich, a także Ukraiński Cmentarz Wojskowy z początku XX wieku. Te dwa miejsca pamięci utrzymywane są w bardzo dobrym stanie, są pod stała opieka gminy oraz jej mieszkańców. Podczas pobytu w Aleksandrowie warto je na pewno odwiedzić i poznać ich historię.

Na terenie miasta można znaleźć również inne atrakcje, szczególnie te organizowane przez Miejskie Centrum Kultury, które zaprasza na rozmaite koncerty, wystawy, przedstawienia, festiwale i pokazy, a także do uczestniczenia w różnotematycznych sekcjach, klubach i grupach. Miejskie Centrum Kultury dba również o organizację największych corocznych imprez w mieście, podczas których można zarówno zapoznać się z historią miasta, jak wziąć udział w rozmaitych rozrywkach takich jak koncerty znanych artystów.

Aleksandrów Kujawski posiada również kilka, bardzo dobrych restauracji i kawiarni. Można zatem tutaj smacznie i tanio zjeść różnorodne potrawy na przykład wybrać się na pizzę, albo odwiedzić Czarną Oberżę. Smaczna kawę z ciastkiem dostaniemy w kawiarni „Zacisze pod gruszą”. 

Poprawiono: poniedziałek, 26, listopad 2012 18:12

Odsłony: 1008

Aleksandrów Kujawski i jego organizacje pozarządowe

Aleksandrów Kujawski to miasto powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego. W Aleksandrowie mieszka ponad dwanaście tysięcy mieszkańców, a powierzchnia miejscowości zajmuje ponad siedem kilometrów kwadratowych. Aleksandrów Kujawski bezpośrednio z lasami Puszczy Bydgoskiej, z których część jest nawet zaliczana do samej stolicy powiatu. Przez miasto przepływa rzeka Tążyna. 

Aleksandrów Kujawski jako gmina bardzo prężnie działa na rzecz rozwoju miasta i jego okolic. Dąży bowiem do tego, aby spełniała oczekiwania swoich mieszkańców, dbała o stałe podnoszenie poziomu życia i dawała możliwość indywidualnego rozwoju.

W Aleksandrowie działają w zarówno organizacje rządowe i samorządowe, jak również organizacje pozarządowe, do których można zaliczyć między innymi: Fundację Serce dla Dziecka, Fundację im. Brata Alberta, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski, Stowarzyszenie Producentów Rolnych, Stowarzyszenie Kobiet Kujawy Razem, Gminny Klub Sportowy, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, Aleksandrowskie Stowarzyszenie „Amazonki”, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Arka”, a także Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” .

Powyższe organizacje pozarządowe podlegają administracji publicznej i nie są nastawione na osiąganie zysku. Ich głównym celem jest bezinteresowna pomoc oraz działalność na rzecz stowarzyszenia, koła czy klubu, mająca na celu realizacje jego statutu. Żadna organizacja pozarządowa nie należy do sektora finansów publicznych.

Poza wymienionymi wyżej organizacjami Aleksandrów posiada jeszcze liczne podmioty nie mające osobowości prawnej, czyli koła uczniowskie, stowarzyszenia zwykłe czy koła gospodyń wiejskich. Na ich posiedzeniach członkowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i działają na rzecz swojej grupy oraz jej otoczenia. 

Poprawiono: poniedziałek, 26, listopad 2012 16:15

Odsłony: 833

Dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski jest miastem zlokalizowanym na terenie powiatu aleksandrowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Głównym motorem rozwoju miejscowości w dziewiętnastym wieku było zbudowanie stacji kolejowej oraz przeprowadzenie przez nią linii kolejowej. Z tego też względu miasto zyskało nazwę Aleksandrowa Pogranicznego, od imienia cara Aleksandra II Romanowa, który sfinansował modernizację obiektu, a także zadbał o jego ekskluzywny wygląd.

Sam dworzec kolejowy powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Początkowo znajdowały się w nim pomieszczenia administracyjne, poczekalnia, urząd pocztowy, a także pokoje gościnne. Dworzec odegrał dosyć istotną rolę w trakcie powstania styczniowego, ponieważ stał się miejscem negocjacji dyplomatycznych pomiędzy Janem Karłowiczem, a Konstantym Adamowiczem, które miały na celu ukazanie tajnej zmowy Prus i Rosji przeciwko Polsce.

Obecna architektura dworca powstała za sprawą cara Aleksandra II Romanowa. Łączy on w sobie styl neorenesansu oraz neoklasycyzmu. Obiekt wyposażony jest w reprezentacyjne apartamenty dworskie, gdzie przyjmowano znakomite osobistości przełomu dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku. Był to bardzo luksusowy budynek, którego wnętrze, królewskie apartamenty, ranga oraz wystrój wnętrza wzbudzały zachwyt u wszystkich gości oraz przyjezdnych Aleksandrowa Kujawskiego.

W okresie przedwojennym dworzec stanowił bardzo istotny punkt kolejowy i przewozowy w tej części Europy, jednak po zniesieniu zaborów w 1918 roku stał się jedynie lokalnym przystankiem o małej randze. Na chwilę obecną władze Aleksandrowa Kujawskiego dokładają wszelkich starań, aby przywrócić dawną świetność dworcowi poprzez organizowanie ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w gmachu dziewiętnastowiecznego dworca. Jest on wpisany do krajowego rejestru zabytków.

Poprawiono: niedziela, 18, listopad 2012 22:44

Odsłony: 846

Dzieje Żydów w Aleksandrowie Kujawskim

Żydzi pojawili się na terenie Aleksandrowa Kujawskiego w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Z czasem zaczęło napływać tam coraz więcej ludności, aby uzyskać dozór bóżniczy na terenie miasta i uniezależnić się od żydowskiej społeczności w Nieszawie. Pierwszym rabinem w Aleksandrowie Kujawskim był Abram Łęczycki, funkcję tę objął w 1867 roku.  Nie da się ukryć, iż ludność żydowska w dosyć sporej mierze przyczyniła się do rozwoju miasta, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemysł i handel. Posiadali oni sporo pakietów udziałów. Do sławniejszych przedsiębiorców żydowskich w Aleksandrowie Kujawskim zaliczamy Josefa Atłasa oraz Jakuba Szwarca. Większość Żydów bardzo aktywnie udzielała się w życiu naukowym, kulturalnym oraz gospodarczym miasta. Co więcej, słynne były sklepiki i składy żydowskie. Na początku drugiej wojny światowej doszło do masowych wysiedleń Żydów z Aleksandrowa Kujawskiego do Warszawy, Bełchatowa, Łodzi, Grójca, Łyszkowic, Sokołowa Podlaskiego, a także Siedlec.

Po 1940 roku na terenie miasta przebywało około pięciuset Żydów i zajmowali się budową drogi do Ciechocinka. Wystąpieniem faszystów przeciwko tej nacji było również zdewastowanie i całkowite zniszczenie cmentarza żydowskiego, spalenie synagogi, a także publiczne rozstrzelanie ponad pięćdziesięciu osób. W kolejnych latach następowały dalsze przesiedlenia ludności żydowskiej do innych miast, a także obozów pracy i koncentracyjnych. Po drugiej wojnie światowej do Aleksandrowa Kujawskiego wróciło kilkudziesięciu Żydów, jednakże większość zamieszkuje na chwilę obecną Ciechocinek.

Historia ludności żydowskiej w Aleksandrowie Kujawskim jest obrazem nienawiści Hitlera do tej nacji, pomimo jej ogromnych zasług dla rozwoju miasta oraz regionu. Niegdyś miasto, które stanowiło żydowską ostoję, dziś może jedynie wspominać dawne dzieje oraz przyjaźń polsko-żydowską.

Poprawiono: niedziela, 18, listopad 2012 22:43

Odsłony: 901

Inteligentne rozwiązania dla rolnictwa- firma Karol w Aleksandrowie Kujawskim

Nazwa: KAROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: Odion, ul. Szosa Ciechocińska 25, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Numer kontaktowy: (54) 282 35 84

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strona internetowa: http://karol.agro.pl

Firma Karol jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Aleksandrowa Kujawskiego w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim od 2009 roku. Kapitał zakładowy wynosi  75 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją urządzeń do transportu oraz wentylacji ziarna, takich jak wentylatory ocynkowane do suszenia ziarna w silosach, skrzynie elektryczne sterujące wentylatorami, a także rozrzutniki zboża w silosie.

W ofercie przedsiębiorstwa znajdziemy produkty:

-produkty do przechowywania zboża(kanałowe podłogi do silosów, które stosowane są na płaskich powierzchniach, zapewniają one swobodny przepływ powietrza. Wykonywane są one z galwanizowanych płyt stalowych o dużej wytrzymałości. Dostępne są modele G900 G1600, G2500.),

-urządzenia do mieszania ziarna(posiadają one funkcje równomiernego rozsypu zboża po płaszczyźnie silosu, zapobiegają tworzeniu się stożków nasypowych na ścianach oraz ubiciu się zboża, umożliwiają maksymalny zasyp powierzchni. Dostępne jest również mieszadło zbożowe, które pozwala na dobre napowietrzenie zboża oraz jego równomierne ułożenie.),

-urządzenia do przeładunku ziarna(wykonane z ocynkowanych ogniowo rur bezszwowych. Typ Żyrafa produkowany jest w dwóch wielkościach: o przekroju rury 160 milimetrów oraz 200 milimetrów o wysokości 6 metrów),

-urządzenia do transportu ziarna(przenośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki łańcuchowe Redlera SR25 i SR40, przenośniki Ślimakowe SS102, SS127 i SS152.,

-urządzenia do wentylacji ziarna(skrzynie elektryczne sterujące wentylatorami, wentylator do suszarni podłogowych HLSG, wentylator do napowietrzania TLR).

Poprawiono: niedziela, 18, listopad 2012 19:03

Odsłony: 858

Biuro rachunkowe EN w Aleksandrowie Kujawskim

Nazwa: EN Biuro Rachunkowe Niemczyk Elżbieta

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 33, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Numer kontaktowy: (54) 289 30 96, 789 151 970

Fax: (54) 289 30 96

E-mail: korespondencja elektroniczna za pomocą formularza

Strona internetowa: http://wn-biurorachunkowe.firmy.net/

Osoba kontaktowa/Właścicielka: Elżbieta Niemczyk

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00, sobota: 9.00-13.00

Firma EN Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowo-podatkowe. Co więcej, stawia ona na pełne zadowolenie klienta ze świadczonych usług, profesjonalne wykonywanie powierzonych zadań, a także bezpieczne prowadzenie interesów swoich klientów. Przedsiębiorstwo stale się rozwija, a także inwestuje w coraz to nowe narzędzia informatyczne, które gwarantują wysoką jakość usług oraz nowoczesne podejście do wykonywanych zadań. Warto wspomnieć również o tym, że EN biuro rachunkowe stosuje wszystkie konieczne technologie zabezpieczeń w postaci szyfrowanych połączeń, dzięki temu wszelkie operacje księgowe oraz podatkowe klientów pozostaną bezpieczne.

Oferta firmy skierowana jest do osób stawiających na wygodę, a jednocześnie nowoczesność rozwiązań. Biuro rachunkowe świadczy kompleksowe usługi księgowe, rachunkowe oraz podatkowe dla małych oraz średnich firm, a także osób fizycznych. Możemy zamówić obsługę oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, usług kadrowo-płacowych, ZUS-u, sprawozdań finansowych, a także doradztwa gospodarczego i ekonomicznego.

Wybór biura rachunkowego zagwarantuje na obniżenie kosztów prowadzenie firmy, skuteczne doradztwo podatkowe, lepsze zarządzanie firmą, a także dobrze prowadzone sprawy podatkowe oraz księgowe. Chcąc nawiązać współpracę z biurem rachunkowym konieczne będą dokumenty, takie jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tytuł prawny do lokalu, NIP, PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, nazwisko panieńskie, adres zamieszkania i zameldowania, nazwa kasy chorych, nazwa zakładu pracy, numer konta bankowego firmy, REGON, dokument VAT-5, a także zgłoszenie do ZUS ZUA.

Poprawiono: niedziela, 18, listopad 2012 19:02

Odsłony: 817

Usługi Remontowo-Budowlane IWBUD w Aleksandrowie Kujawskim

Nazwa: IWBUD Usługi Remontowo-Budowlane Artur Kaczorowski

Adres: ul. Wiśniowa 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Numer kontaktowy: 509 608 576

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.iwbud.oinfo.pl

Osoba kontaktowa/właściciel: Artur Kaczorowski

Przedsiębiorstwo IWBUD powstało w 2009 roku. Zatrudnieni w niej pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Misją przedsiębiorstwa jest indywidualne traktowanie każdego klienta, a także profesjonalne wykonanie usług remontowo-wykończeniowych. Szczególny nacisk kładzie się na zadowolenie klienta ze skończonej pracy, a także rzetelność, uczciwość, terminowość oraz jak najwyższą jakość świadczonych usług. Pracownicy firmy dokładają wszelkich starań, aby prace zostały wykonane na czas przy jednoczesnym zachowaniu precyzji oraz dokładności wykończenia.

W ofercie znajdziemy kompleksowe usługi remontowo-budowlane, w skład których wodzi ocieplanie budynków, dachów i fundamentów, wykonywanie elewacji i tynków elewacyjnych, układanie glazury oraz terakoty, montaż paneli ściennych i podłogowych, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie wnętrz, montaż sufitów podwieszanych, wykonywanie zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych, montaż drzwi i okien, wszelkie prace murarskie, montaż urządzeń sanitarnych, wykonywanie remontów ogólnych oraz bieżących, wykończenie domów pod klucz, a także indywidualne zlecenia.

Chcąc zapoznać się z wykonanymi pracami, możemy z powodzeniem zobaczyć je w rozbudowanej i często aktualizowanej galerii zdjęć na stronie przedsiębiorstwa IWBUD. Więcej informacji zdobędziemy kontaktując się bezpośrednio z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefony. Jest to jedno z bardziej znanych oraz polecanych przedsiębiorstw w Aleksandrowie Kujawskim oraz jego okolicach.

Poprawiono: niedziela, 18, listopad 2012 19:01

Odsłony: 927

Pracownia kamieniarska Grzelińscy w Aleksandrowie Kujawskim

Nazwa: Pracownia Kamieniarska Grzelińscy

Adres: ul. Konwaliowa 42, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Numer kontaktowy: (54) 282 63 98, 602 486 846

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strona internetowa: http://pracowniakamieniarska.pl/

Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek: 9.00-18.00, Sobota: 8.00-12.00

Możliwość obejrzenia wystawy nagrobków przy ul. Chopina 45 w Aleksandrowie Kujawskim

Pracownia Kamieniarska Grzelińscy z Aleksandrowa Kujawskiego została założona w 1896 roku, na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku była jedną z wiodących firm w branży na terenie całych Kujaw. Na początku działalności wszystkie prace wykonywane były ręcznie z piaskowca oraz granitu polskiego, w okresie PRL także lastryka. Po 1984 roku pracownia została przejęta przez Jacka Grzelińskiego, który podjął się całkowitej modernizacji firmy. Na chwilę obecną jest ona prowadzona przez Inez Grzelińską.

Do produkcji nagrobków wykorzystuje się dzisiaj granity oraz labradoryty, co więcej, firma zatrudnia precyzyjnych i fachowych kamieniarzy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży. Do swoich największych atutów pracownia zalicza duże możliwości, indywidualne podejście oraz wytrzymałość prac.

W ofercie firmy znajdziemy nagrobki o klasycznym wyglądzie, a także dziewiętnastowiecznym stylu. Możemy zdecydować się również na bardziej nowoczesne pomniki z kamienia. Wykonywane są one z granitów, sjenitów, labradorytów oraz gnejsów ze Skandynawii, Francji, Hiszpanii, Indii, RPA oraz Brazylii. Jeżeli chodzi o wzory to możemy skorzystać z jednego z sześćdziesięciu dostępnych propozycji lub przedstawić własną. Cennik ustalony jest indywidualnie w drodze negocjacji oraz w zależności od użytych materiałów, ilości kamienia, a także nakładu pracy. W cenie jest dowóz do 100 kilometrów, montaż oraz liternictwo. Każdy nagrobek posiada dziesięcioletnią gwarancję.

Poprawiono: niedziela, 18, listopad 2012 19:00

Odsłony: 863

Cerkiew oraz kaplica św. Aleksandra Newskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Cerkiew św. Aleksandra była zlokalizowana na terenie Aleksandrowa Kujawskiego, została ona rozebrana w dwudziestoleciu międzywojennym, wzniesiono ją w 1877 roku. Ta świątynia prawosławna posiadała dwie kopuły, obie pokryte blachą, jedna z nich została wybudowana na bębnie ośmiobocznym. Druga zwieńczona była dzwonnicą. Powierzchnia obiekty wynosiła około trzech tysięcy metrów kwadratowych. Została ona wybudowana nieopodal dworca kolejowego oraz kaplicy. Jej budowę sfinansowało Imperium Rosyjskiego, a podobne projekty zrealizowano również w Słupcy, Granicy, Mławie oraz Grajewie. Pierwsze zniszczenia cerkiew poniosła podczas pierwszej wojny światowej, kiedy to na dach zawaliła się wieża z dzwonnicą, niszcząc sklepienie.

Na miejscu niegdysiejszej cerkwi, dzisiaj wybudowany jest duży sklep.

Prawosławna kaplica pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego również zlokalizowana jest w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 4. Jest to kaplica filialna parafii świętego Mikołaja z Włocławka. Obiekt został wzniesiony w 1983 roku, początkowo jego przeznaczeniem był budynek mieszkalny dla osób duchownych. Kaplica znajdowała się w bliskiej odległości od rozebranej w drugiej dekadzie dwudziestego wieku, cerkwi pod wezwaniem św. Aleksandrowa Newskiego.  Po rozbiórce świątyni ikonostas oraz ikony zostały przeniesione do kaplicy, a ona sama zyskało miano świątyni parafialnej. Na chwilę obecną nabożeństwa odprawiane są tam w święta. Kaplica jest obiektem zabytkowym, zbudowanym z czerwonej cegły wraz z charakterystycznym krzyżem na fasadzie.

Oba te obiekty zaliczane były do perełek sztuki architektury prawosławnej. Kaplica pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego po dziś dzień jest jedną z ważniejszych i bardziej cenionych świątyń na tym terenie. Zdecydowanie warto ją zobaczyć na własne oczy, a także zwiedzić podczas odprawiania nabożeństwa.

Poprawiono: niedziela, 18, listopad 2012 18:59

Odsłony: 847

Obiekty techniki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zabytki techniki nie są tak popularne jak tradycyjne obiekty architektoniczne czy dzieła sztuki, jednak są niezwykle istotnym elementem historii województwa kujawsko-pomorskiego oraz jej dziedzictwa. Obiekty techniki są wynikiem dziewiętnastowiecznej oraz dwudziestowiecznej industrializacji terenu ówczesnych Kujaw. Dzisiaj uważane są one za wartościowe pomniki techniki oraz rozwoju. Do tego typu kategorii możemy zaliczyć dworce kolejowe. Jednym z bardziej znanych jest dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim, który znacząco wpłynął na dalsze dzieje miasta. Inne obiekty tego typu znajdziemy w miejscowościach, takich jak Brześć Kujawski, Brodnica, Inowrocław, Toruń oraz Chełmża. Innym rodzajem zabytkowych obiektów techniki są mosty oraz wiadukty. Znajdziemy je między innymi w Toruniu, Bydgoszczy oraz większych miastach. Są one zazwyczaj pomnikami dziewiętnastowiecznego rozwoju przemysłu na terenie Kujaw. Co więcej, możemy również podziwiać kanały, śluzy, akwedukty, nadwodne młyny, zespoły wodociągów, wieże ciśnień czy spichlerze nadwiślańskie. Tutaj warto wymienić akwedukt w Fojutowie oraz trzynastowieczny most na rzece Trynka w Grudziądzu. W mniejszych miejscowościach znajdziemy zabytkowe młyny parowe, dworce kolejowe, obiekty obsługujące kolej, dworce autobusowe oraz budynki infrastruktury technicznej.

Z pewnością podążając śladem zabytkowych obiektów technicznych lepiej zrozumiemy dzieje Kujaw, a także będziemy mogli prześledzić w jaki sposób się one rozwijały. Na chwilę obecną panuje tendencja, że tego typu budynki czy obiekty konstrukcyjne odnawia się i adaptuje, tym samym wprowadzając do nich nową, zupełnie inną niż dotychczas funkcję. Często jest to gastronomia, rekreacja lub kultura. W ten sposób relikty przyszłości stają się centrum zainteresowania. Przykładem może być adaptacja włocławskiego młyna.

 

Poprawiono: środa, 21, listopad 2012 21:49

Odsłony: 820

Poznaj zabytki Aleksandrowa Kujawskiego

Aleksandrów Kujawski jest to miasto zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stanowi ono również siedzibę gminy. Pomimo niezbyt dużych rozmiarów, znajdziemy tutaj całkiem sporo intrygujących zabytków.

Głównym punktem każdej wycieczki w Aleksandrowie Kujawskim zawsze jest dworzec kolejowy, stanowiący ważny obiekt w historii całego miasta. To właśnie dzięki przeprowadzeniu przez te tereny linii kolejowej, Aleksandrów Kujawski zaczął się rozwijać. Sam obiekt dużo zawdzięcza dotacjom cara Aleksandra II Romanowa, który kazał go rozbudować w stylu francuskiego neorenesansu. Gmach dworca wyposażony jest również apartamenty mieszkalne, niegdyś zamieszkiwane były przez dystyngowanych gości cara. Budynek dworca kolejowego stanowił inspirację dla miejscowych artystów.

Kolejnym zabytkiem Aleksandrowa Kujawskiego jest Ukraiński Cmentarz Wojskowy, który został wpisany na listę obiektów wartościowych kulturowo 7 czerwca 1995 roku. Cmentarz pochodzi z drugiej dekady dwudziestego wieku, kiedy to żołnierze zorganizowali środki na miejsce pochówku dla swoich zmarłych towarzyszy broni. Został usypany kurhan, a cały teren ogrodzono.  Pod koniec dwudziestego wieku podjęto działania mające na celu odbudowę cmentarza.

Pałac Trojanowskich jest jedną z głównych atrakcji Aleksandrowa Kujawskiego. Jest to małej wielkości pałac, zlokalizowany w malowniczym zespole parkowym. Tam tez możemy znaleźć aż 11 zabytkowych dębów.

Odwiedzając Aleksandrów Kujawski powinniśmy również skierować swoje kroki do neogotyckiego kościoła parafialnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Pochodzi on z końcówki wieku dziewiętnastego i początkowo był kaplicą, którą ufundowali kolejarze. Równie intrygującym budynkiem jest Kolegium Kujawskie Salezjanów, powstałe w latach 1913-1916, znajdowała się tam szkoła, następnie szpital, dzisiaj ponownie jest to placówka oświatowa.

Poprawiono: wtorek, 13, listopad 2012 15:55

Odsłony: 790

Co warto zobaczyć w Aleksandrowie Kujawskim?

Aleksandrów Kujawski nie należy do zbyt dużych miast, jednak posiada szereg miejsc, które warto zobaczyć czy zwiedzić.

Jednym z bardziej znanych zabytków jest dworzec kolejowy, ściśle powiązany z historią oraz rozwojem miasta. Pełnił on niezwykle istotną funkcję przy stacji granicznej Rosji oraz Prus. Budynek powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku, jednakże z biegiem lat podlegał ciągłym rozbudowom oraz przebudowom. Zdecydowanie warto go odwiedzić, jeżeli chcemy zagłębić się w dzieje miasta, a także zobaczyć jego rozwój na przestrzeni lat.

Miłośnicy historii oraz architektury powinni również udać się do zabytkowego Pałacu Trojanowskich, synagogi żydowskiej, kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Kolegium Kujawskiego Salezjanów, na ukraiński cmentarz wojskowy, a także zobaczyć zabytkową Wieżę Ciśnień.

Jeżeli pragniemy spędzić czas w wyjątkowej atmosferze oraz wręcz historycznym klimacie to możemy przenocować w Willi Radwan, gdzie znajdziemy również restaurację. Całość ma siedzibę w dziewiętnastowiecznym obiekcie, w którym przebywał niegdyś nawet car Aleksander II Romanow wraz z rodziną, a także cesarz Wilhelm I. Od 1917 roku budynek pełni funkcję restauracji oraz hotelu. To klimatyczne miejsce na romantyczny wypad we dwoje lub weekend w rodzinnym gronie.

W Aleksandrowie Kujawskim znajdziemy również filię ciechocińskiego sanatorium, która będzie doskonałym miejscem na zrelaksowanie się, nabranie sił czy podreperowanie zdrowia. Miłośnicy turystyki, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mogą skorzystać ze szlaków turystycznych powiatu aleksandrowskiego.

Pomimo niewielkich rozmiarów Aleksandrów Kujawski jest miejscem godnym polecenia, w którym każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, swoich preferencji gustów czy upodobań. To miasto z wielowiekową tradycją, którą warto poznać samemu.

Poprawiono: wtorek, 13, listopad 2012 11:22

Odsłony: 1516

Kilka słów o Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski jest to miasto gminne na terenie powiatu aleksandrowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Zalicza się je do aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Prawa miejskie uzyskało ono w 1879 roku, aktualny burmistrzem Aleksandrowa Kujawskiego jest Andrzej Cieśla. Do 1998 roku miasto należało do województwa włocławskiego.

Miasto posiada ponad 7 km2 powierzchni oraz 12 275 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 1697,8 osoby.km2. Na tereny miasta przypada aż 31% użytków rolnych i 25 użytków leśnych. Aleksandrów Kujawski wywodzi się od wsi Białe Błota, która pojawia się pierwszy raz w dokumentach pod koniec piętnastego wieku. Nazwa miejscowości pochodzi od cara Aleksandra II Romanowa, który wybudował w mieście stację kolejową- główny motor rozwoju w dziewiętnastym wieku. Początkowo miasto nazywane było Aleksandrowem Pogranicznym, aktualna nazwa weszła do użytku  4 lutego 1919 roku.

Na chwilę obecną Aleksandrów Kujawski jest ośrodkiem przemysłu spożywczego, poligraficznego, ceramicznego, drewnianego, a także metalowego. Znanym miejscem jest filia sanatorium z Ciechocinka, która zlokalizowana jest na terenie Aleksandrowa Kujawskiego.

Miasto dzieli się na osiedla: Centrum, Osiedle Parkowa I, Osiedle Parkowa II, Osiedle Piaski, Osiedle Południe oraz Halinowo. Znajdują się tutaj również trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe, cztery gimnazja oraz trzy szkoły ponadgimnazjalne.

Życie sportowe w mieście kształtowane jest przez Miejski Związkowy Klub Sportowy Orlęta Aleksandrów Kujawski, natomiast sprawy kulturalne obejmuje patronatem Miejsce Centrum Kultury oraz klub Fado.

Aleksandrów Kujawski słynie z kuracji solankowych. Co więcej, często stanowi on również zaplecze sypialniane Ciechocinka i pobliskich miejscowości. Jest to zdecydowanie godne polecenia miasto, w którym wiele jest do zobaczenia, a także zwiedzenia.

 

Poprawiono: środa, 21, listopad 2012 21:47

Odsłony: 1969

Historia Aleksandrowa Kujawskiego

 

Aleksandrów Kujawski jest to miasto, a także gmina w województwie kujawsko-pomorskim. Sama miejscowość zaliczana jest do aglomeracji bydgosko-toruńskiej, liczy sobie ona ponad 12 tysięcy mieszkańców.

Początków Aleksandrowa Kujawskiego możemy upatrywać się w rozwoju wsi Białe Błota, pierwotna nazwa Sieła, o której pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pojawiła się w 1489 roku. Główny punkt wsi stanowiła drewniana cerkiew. W połowie XIX wieku zlokalizowano na tym terenie stację graniczną pomiędzy zaborem pruskim oraz rosyjskim, czego konsekwencją było stworzenie połączenia kolejowego ze stacją w dzisiejszym Aleksandrowie Kujawskim, trasa wiodła od Bydgoszczy do Łowicza. Wybudowanie stacji kolejowej bardzo przyczyniło się do rozwoju miejscowości, a także napływu ludności, zwłaszcza żydowskiej. Z ich inicjatywy wybudowano synagogę.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nazwa miejscowości pochodzi od imienia cara Aleksandra II Romanowa, za sprawą którego rozbudowano stację. Wtedy też przyjęła ona nazwę Aleksandrów Pograniczny. Prawa miejskie uzyskała w 1879 roku. Miasto stało się niezwykle istotnym punktem dla Rosji, a także Królestwa Polskiego, co warunkowało jego stały rozwój do I wojny światowej. Po jej zakończeniu zmieniono nazwę miejscowości na Aleksandrów Kujawski i rozpoczęto wykup działek na terenie miasta przez państwo. W latach późniejszych zlokalizowano tutaj obóz internowania dla byłych żołnierzy, głównie pochodzenia ukraińskiego. W latach dwudziestych XX wieku przeniesiono siedzibę powiatu nieszawskiego do Aleksandrowa Kujawskiego. W trakcie trwania II wojny światowej nastąpiło wysiedlenie Żydów z miasta, a także zmiana jego nazwy na Weichelstadt. Po skończeniu walk zbrojnych do 1975 roku miejscowość nadal była siedzibą powiatu, po 1999 roku stworzono powiat aleksandrowski. 

 

Poprawiono: poniedziałek, 12, listopad 2012 18:07

Odsłony: 811

Wieża ciśnień w Aleksandrowie Kujawskim

Wieża ciśnień w Aleksandrowie Kujawskim

Kolejowa wieża ciśnień, dwuzbiornikowa. Nad drzwiami widnieje data budowy: 1895 r. Zespół dworca kolejowego, w tym i wieża ciśnień, został wpisany do rejestru zabytków w 1998 r.

Kolejowa Wieża Ciśnień
ul Wojska Polskiego 2;
87-700 Aleksandrów Kujawski

Poprawiono: niedziela, 28, październik 2012 13:54

Odsłony: 997